Foto: Port of Aalborg

Sidespor til gods parat til brug samt mindre brug af sporspærringer

Rådet for Bæredygtig Trafik har kort kommenteret Banedanmarks netredegørelse for 2023 (tilsvarende såmænd også for redegørelsen for 2024 hvor svaret er ligeså tyndt).

Det overrasker næppe at vi for både 2023 og 2024 er bekymrede for om de tilbageværende sidespor til gods nu også er vedligeholdt og hurtigt klar for godsoperatørerne. Og vi er på passagerernes vegne stadigvæk vrede over at sporarbejder medfører lukninger af strækningerne og dermed at operatørerne må indsætte tog-erstatningsbusser.

>> Se vores formelle kommentar til Banedanmark

>> Se kort svar fra Banedanmark om spærringer af sporene