Infrastrukturplan og udvikling af jernbanerne

Foråret 2021 har budt på en opfølgning på en temmelig forkølet transport klima plan.

Ministeren har talt om en grøn mobilitetsplan, at det hele skulle være anderledes end førhen. Klimaet skulle tænkes ind allevegne. Det var Rådet for Bæredygtig Trafik bekymret for om ville finde sted.

Allerede inden jul fremlagde RBT en plan for bæredygtig transport infrastruktur.

Denne plan rummer nederst en række reaktioner.

>> Se RBT’s oplæg til infrastrukturplan

Forhandlingerne er i fuld gang sidst i april. Og RBT er meget bekymret, for alt ligner sig selv med et bytte-bytte-købmand forlig, hvor bilismen er fundamentet for fremtidens transport.

Ingeniørforeningen IDA har lavet ikke mindre end fire detaljerede rapporter, som RBT finder meget interessante.

>> Se IDA Ekspertbidrag: Omstilling til Bæredygtig Mobilitet