Fra demonstration mod lufthavnsudvidelsen d. 13.5. 2023

Udvidelse: Snakker vi om at lukke 2 eller 4 mio. flere tons CO2e ud om året fra Københavns Lufthavn i Kastrup?

Pressemeddelelse

Trafikminister Thomas Danielsen er ikke nysgerrig på hvor mange ekstra tons CO2, der udledes, når han lovgiver om udvidelse af lufthavnen. Loven skal efter hans mening ikke miljøvurderes, og det skal således ikke belyses, hvad den øgede flyvning vil medføre for klimaet.

At ”Arealanvendelsesloven” L19 ikke bliver miljøvurderet strider mod EU-lovgivning og lovkvalitetsvejledningens prgf. 2.8.8. og tilhørende bilag. Ministeren bruger et sprogligt røgslør, når han vil undgå en vurdering af klima konsekvenserne ved L19. Hvad er det, der ikke tåler dagens lys? Hvad er klima konsekvenserne af loven?

Lufthavnen ønsker at udvide fra nuværende 30 mio. passagerer til 40 mio. og på sigt 55 mio. passagerer.

Den øgede klimabelastning er ganske givet enorm. I Bevar Jordforbindelsen anslår vi, at bare de første 10 mio. ekstra passagerer betyder øget 2,1 mio. tons CO2e per år, når tekniske forbedringer er medregnet. Det er oven i lufthavnens nuværende 8,2 mio. tons. Tallet er baseret på den første del af danskernes flyveture. Hvis man fx flyver længere ud i verden fra Frankfurt eller Schiphol, så er klimabelastningen fra denne flyvning ikke med i regnskabet.

For slet ikke at tale om, at udledningerne fra flyvningen burde reduceres og ikke stige!

Andre steder i samfundet kæmper vi en kamp for at reducere udledningerne i henhold til dansk lovgivning, som er affødt af Paris Aftalen. Et par eksempler: Reducerer vi hastigheden på motorvejene til 100 km/t kan der spares 0,32 mio. tons CO2e per år. Vi manglede i juli i henhold til Klimarådet over 2 mio. tons CO2e for at opnå 2025 målet. Lufthavnens udledning på 10,3 mio. tons pr. år, med 40 mio. passagerer, står i skarp kontrast til disse tal.

Belastningen fra udenrigsflyvning indgår ikke i klimaloven. Det kan være en grund til, at dette politisk tages så let. Men klimaet lider samme skade!

Loven må derfor afvente en uvildig miljø- og klima vurdering. Det er vi sådan set også forpligtet til, hvis vi følger jura’en på dette punkt. Samtidig bør loven udskydes, indtil luftfarten får en politisk besluttet klima sektorhandlingsplan. En sektorkøreplan, som luftfarten i udkast selv udarbejdede for et par år siden.

Box om spørgsmålene fra foretræde

Trafikminister Thomas Danielsen har svaret på to centrale spørgsmål (stillet 11.10., vores forkortelser):

Spørgsmål 1: Er lov L19 nødvendig for at kapaciteten kan øges i lufthavnen? 

Svar: Ja, loven er nødvendig for udvidelsen fra 30 til 55 mio årlige passagerer. Loven er ikke klimakonsekvensvurderet, for noget af lufthavnen har i forvejen kapacitet nok (hovedbaner). Hovedbaner er bare ikke nok, standpladser og håndtering mangler – det handler loven om!

2. Hvornår vil Folketingets politikere få anledning til at forholde sig til øgede udledninger af CO2e, som øget flyvning til og fra Københavns Lufthavn vil give anledning til? 

Svar: Regeringen vil ikke – som ellers gælder for andre sektorer – sætte en plan for sektorens klimaudslip og klimareduktioner frem mod fx 2050, men overlader det til EU. Ministeren regner ikke med at de internationale indgreb får megen positiv effekt for klimaet.

Forperson for Rådet for Bæredygtig Trafik Poul Kattler siger: “Det er tudetosset. Her er der tale om store stigninger i udledningerne, alt mens vi alle andre steder taler om CO2e-reduktioner. Meget af det, der kan reduceres andre steder, spises op af en lufthavnsudvidelse. Luftfarten bliver simpelthen opfattet som en hellig ko. Den sektor må i henhold til forligskredsen vækste lige så tosset den vil – med heraf følgende klimapåvirkning. Hvor skal vi hen?”

Ovenstående er en pressemeddelelse til inspiration for jeres journalistiske arbejde. Ønsker I et supplerende læser- eller debatindlæg, så meld straks tilbage med oplysninger om længde, format og deadline. Så forsøger vi at levere.

>> Hent juridiske udtalelser hos professor Peter Pagh om det ulovlige i at præsentere loven uden en miljø- og klimaredegørelse (tlf. 35323127).

Links og baggrundsoplysninger

Vores reaktioner på den reviderede lov (L19) (7. oktober 2023)

Køreplan for lovens vej i Folketinget (med datoer mv.)

Vores reaktioner på lovens første udgave (26. februar 2023)

Det lange forløb for lovbehandlingen af udbygningen

Med venlig hilsen

Poul Kattler

Forperson, Rådet for Bæredygtig Trafik, 26177223

Anders Juel Hansen

Bestyrelsesmedlem, Bevar Jordforbindelsen