Links om trafik

Oplysninger om trafik og miljø findes i dag ikke samlet, men spredt rundt omkring hos myndigheder, forskningsinstitutioner og organisationer i ind- og udland. Vi forsøger her at opbygge en samling af relevante links.

Trafikbogen
Miljøorganisationen NOAH har oprettet trafikbogen , der er et elektronisk alfabetisk opslagsværk om trafikkens forskellige problemstillinger.

Togfonden
denne lille hjemmeside er der opdateret oversigt over gældende politiske aftaler med relation til udvikling af Danmarks jernbaner.

Behov for en klimavenlig transportplanlægning
På transportområdet anvendes cost-benefit analyser til at vurdere, om anlæggelse eller udvidelse af en ny vej eller af et stykke jernbane giver samfundsøkonomisk overskud. Hensigten med denne rapport er at diskutere, om cost-benefit metoden er et velegnet redskab til at foretage denne vurdering. Eller om der er andre typer analyser, der er mere hensigtsmæssige.
>> Se rapporten fra Rådet for grøn omstilling

Sammenhæng mellem antallet af P-pladser og antallet af biler er dokumenteret
Det er sket i et omfattende amerikansk studie. Ligesom der er bundsolid sammenhæng mellem rygning og lungekræft, er der nu også solid dokumentation for at rigelige og billige P-pladser skaber flere bilture og bilture, hvor man tilmed kører alene i bilen.
>> Se artiklen (på engelsk)

Sorte udsigter for transporten: CO2-udslippet fortsætter i vejret
Det går den forkerte vej med udslippet af drivhusgasser fra de biler og fly, som danskerne transporterer sig rundt i. Det viser et notat fra Energistyrelsen.
Ifølge notatet vil transportsektorens CO2-udslip stige svagt de næste ti år. Dermed går transporten den modsatte vej af vores produktion af strøm og opvarmning af bygninger.
Det betyder, at den andel af vores drivhusgasser, som stammer fra biler og fly, bliver mere end fordoblet på 30 år. I 1990 stod transporten kun for 14 procent af vores udslip, mens den i 2020 vil tegne sig for 29 procent, forudser Energistyrelsen i sin såkaldte basisfremskrivning.
>> Læs videre i Ingeniøren

Her er trængslens hoved og hale

Per Homann Jespersen, der er lektor emeritus på RUC kastede i 2016 klarhed over tre udbredte misforståelser om den tætte trafik. Det er stadig aktuelle ord.
>> Se indlægget i Altinget

Ni forslag til hvordan bilisme i storbyer kan reduceres
Jeff Kenworthy har skrevet en udmærket oversigtsartikel baseret på erfaringer fra 41 byer studeret i hhv. 1995 og 2005. De ni forslag kan med få modifikationer bruges i København.
>> Se hans artikel

Hvordan kan vi reducere CO2-udslip, så verden ikke skal opleve mere end to graders global opvarmning?
Det er ikke så let at sige, men i et engelsk interaktivt spil på nettet kan man prøve både at producere energi mere klimavenligt, og ændre forbrugsmønstrene, herunder for transporten. Meget interessant spil, som varmt kan anbefales. Er udgivet af det engelske klima- og energiministerium.
>> Prøv spillet

En Hærvejsmotorvej – NEJ TAK – det er hærværk !
I efteråret 2013 offentliggjorde Vejdirektoratet tre forslag til linjeføring for en ny motorvej midt op igennem Jylland. Med i beregningen var ikke en ny motorvejs indvirkning på faktorer som kulturminder, natur og mennesker på de berørte strækninger.
Jyder Mod Overflødige Motorveje har sammen med Hærvejsgruppen i Danmarks Naturfredsningsforening udarbejdet en meget læseværdig pjece om vejprojektet og dets mulige konsekvenser.
>> Hent pjecen

Ikke al for meget menneskeføde ned i benzintanken
Ny EU aftale sætter loft over andel af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, og der skal fastsættes nationale mål for biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter.
>> Læs mere om aftalen fra d. 28.4. 2015

Danskerne: Invester i kollektiv trafik frem for privat
MÅLING: Der skal investeres mere i kollektiv trafik end i privatbilisme, mener danskerne, der dermed er klart mest på linje med partierne i rød blok.
>> Læs videre i Altinget.dk

Norsk kommentar og analyse af privatisering af jernbanen “Afsporing”
Filmen viser, at det er en farlig udvikling, som Sverige i 20 år har gjort erfaringer med. Nu skal Norge til at bestemme, hvad de skal gøre.
>> Se filmen

Debatten om nattog fra Danmark til Europa følges tæt på denne side.
Se hvordan det spændte af, da det sidste nattog kørte fra København d. 2. november 2014.

Søg i Trafik & Vejes artikeldatabase
Trafik & Veje har indscannet alle blade og artikler siden udgivelsen af første blad i 1924. Søg her.