Denne video giver et udmærket indblik i adskillige tåbelige transport infrastrukturprojekter i et historisk perspektiv.

Trafik er andet end biler

Rådet for bæredygtig trafik er en forening og tillige NGO (“ikke-statslig organisation”), som arbejder for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen. Vi markerer os i den trafikpolitiske debat, arrangerer offentlige møder og udarbejder løbende en lang række høringssvar med fokus på kollektiv trafik, transportpolitik, infrastrukturprojekter, transportens klima- og miljødimension m.m.

Følg med i RBT’s facebook side

Vi er også aktive i organisationen Bevar Jordforbindelsen (for reduktion af flyvning) med denne facebook side og aktive i den danske udgave af Back-on-Track med facebook siden Bevar Nattoget.

Vi er med i et ngo-netværk for bæredygtig transport, med i 92-gruppen og med i kampagnen “Stop ny fossil infrastruktur“.