Lørdag d. 17. september var Rådet for Bæredygtig Trafik meget aktiv ved to forskellige arrangementer, som begge havde ovennævnte tema. Se taler og fotos.

Om morgenen kl. 8.40 – 9.30 på Københavns Hovedbanegård om det lovede nattog

Om aftenen kl. 17.00 – 21.00 i Kongelunden om udbygningen af Kastrup Lufthavn

Trafik er andet end biler

Rådet for bæredygtig trafik er en forening og tillige NGO (“ikke-statslig organisation”), som arbejder for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen. Vi markerer os i den trafikpolitiske debat, arrangerer offentlige møder og udarbejder løbende en lang række høringssvar med fokus på kollektiv trafik, transportpolitik, infrastrukturprojekter, transportens klima- og miljødimension m.m.

Følg med i RBT’s facebook side

Vi er også aktive i organisationen Bevar Jordforbindelsen (for reduktion af flyvning) med denne facebook side og aktive i den danske udgave af Back-on-Track med facebook siden Bevar Nattoget.

Vi er med i et ngo-netværk for bæredygtig transport, med i 92-gruppen og med i kampagnen “Stop ny fossil infrastruktur“.