Og 2024 kan blive året med endnu flere skadelige projekter. Transporten bidrager med ca. 30% af danske CO2-udledninger. Dertil kommer vores udledninger i den internationale trafik. Rådet for Bæredygtig Trafik er rystet over at Dan Jørgensen meldte ud “at transportsektoren har leveret sit bidrag til den grønne omstilling”. Vel har den ej! Regeringen må i arbejdstøjet!

Trafik er andet end biler

Rådet for bæredygtig trafik er en forening og tillige NGO (“ikke-statslig organisation”), som arbejder for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen. Vi markerer os i den trafikpolitiske debat, arrangerer offentlige møder og udarbejder løbende en lang række høringssvar med fokus på kollektiv trafik, transportpolitik, infrastrukturprojekter, transportens klima- og miljødimension m.m.

Følg med i RBT’s facebook side

Vi er også aktive i organisationen Bevar Jordforbindelsen (for reduktion af flyvning) med denne facebook side og aktive i den danske udgave af Back-on-Track med facebook siden Bevar Nattoget.

Vi er med i et ngo-netværk for bæredygtig transport, med i 92-gruppen og med i samarbejdet mod klima-, natur- og miljøskadelige anlægsprojekter.