Lynetteholmerklæring

En række organisationer, der er modstandere af Lynetteholm projektet, opfordrer Folketinget og Københavns Kommune til at standse planlægningen af projektet. Lynetteholm er resultatet af en politisk aftale mellem Københavns Kommune …

Læs mere

Hastighederne på danske veje skal ned

Høringssvar fra Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik vedrørende udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser” samt tilhørende ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser” Det går skidt med trafiksikkerheden i Danmark …

Læs mere

Nej til en Egholm motorvej

Høringssvar til Vejdirektoratet og Folketingets Transportudvalg Vedrørende en evt. ekstra motorvej ved Aalborg i Egholmlinjen. Ved læsning af det omfattende materiale er der et spørgsmål, der trænger sig på. Det …

Læs mere