Kort om transportens danske klimaaftryk

Transportens klimaansvar stiger

Transportsektoren udleder omkring 13,5 mio. tons CO₂ hvert år. 

I forhold til 1990 står transporten til at øge dets udledninger med 6% i 2025 (0,7 mt) og reducere med 9% i 2030 (1 mt).

I 2022 står landbrug (34%) og transport (28%) for 62%.


Hvis vi antager at CCS-puljen skaber reduktioner i industri-, energi- og affaldssektoren, fordeler Danmarks udledninger sig således i 2030. Kilde: 92-gruppen, dec. 2022.


Man regner med, at CO₂ fra transport vil stige til ca. 13,5 mio. ton frem til 2030 hvor den vil udgøre 36%. Når andelen relativt stiger så meget er det, fordi udledningerne fra andre sektorer falder mere end dem fra transportsektoren (og landbruget).< 39,5 km om dagen

Vi transporterer os i gennemsnit 39,5 km om dagen her i Danmark. Måske er det mere, end du lige troede. Men tænk på, hvor langt du kører I bil om året. Alle transportformer er medregnet, men udenrigstrafik udover landets grænser er ikke med.

Kilde: DTU’s transportvaneundersøgelse.Klimapåvirkning alt i alt

Godstransport og fly fylder også en hel del, når man ser på hele transportsektorens klimabelastning og medregner hele den internationale transport.

Kilde: Tal fra UNFCCC (det FN organ, der holder styr på landenes udledninger, inkl. skibsfart og luftfart) tabel CP2 fra National Inventory Submissions 2019 samt EASA: Updated analysis of the non-CO2 climate impacts of aviation, 2020, side 35-36.


^ Fordelingen på transportmidler

Der er ca. 200 skoledage og 220 arbejdsdage om året. Hverdags transportvaner betyder altså rigtig meget. Vi bruger mest bilen til persontransport. Hele 83,9 % af vores samlede rejselængde foregår i personbiler.


Sådan reducerer vi transportens klimaaftryk

Undgå

  • At køre langt for bare at købe småting.
  • At køre langt til et møde, der kunne klares med et videomøde.
  • At tage på ferie i Thailand, hvis en tur til Tyskland også kan være fin.

Skift

  • Tag cyklen på de korte afstande. Brug evt. elcykel til lidt længere cykelture på fx 15 km per vej.
  • Tag toget til byer, hvor toget alligevel følger bilruten.
  • Tag nattoget på lange ture i Europa. Skab forandring
  • Skift til el-bil og kør på grøn strøm.
  • Indfør batteribusser og få alle de danske tog til at køre på el.

Se også denne mere detaljerede redegørelse for den forventede udvikling af sektorens klima konsekvenser.

 


Transportsektorens udledninger for 1990-2035 i CO2e fordelt på transportkategorier

Energistyrelsens fremskrivning april 2022, s. 3, https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/kf22_sektornotat_4a_transport.pdf


Bestand af personbiler fordelt på teknologier, 2019-2035

Energistyrelsen fremskrivning april 2022, ligesom forrige. S. 8.

Kilde: DTU’s Transportvaneundersøgelse.


At købe bil er blevet relativt meget billigere de sidste mange år.

Også bragt her: https://www.sparnord.dk/nyheder/saa-meget-mindre-fylder-bilen-i-familiebudgettet-end-for-10-aar/


Mens det blev billigere at købe biler, er det også relativt blevet billigere at tanke bilen set i forhold til prisudviklingen ved kollektiv transport.


Vi tilslutter os fuld ud denne internationalt anerkendte model for at bremse transportens klima- og miljøaftryk (klik for fuld størrelse til dine slides):