Kort om transportens danske klimaaftryk

Transportens klimaansvar stiger

Transportsektoren udleder omkring 13,5 mio. tons CO₂ hvert år. 

I forhold til 1990 står transporten til at øge dets udledninger med 6% i 2025 (0,7 mt) og reducere med 9% i 2030 (1 mt).

I 2022 står landbrug (34%) og transport (28%) for 62%.


Hvis vi antager at CCS-puljen skaber reduktioner i industri-, energi- og affaldssektoren, fordeler Danmarks udledninger sig således i 2030. Kilde: 92-gruppen, dec. 2022.


Man regner med, at CO₂ fra transport vil stige til ca. 13,5 mio. ton frem til 2030 hvor den vil udgøre 36%. Når andelen relativt stiger så meget er det, fordi udledningerne fra andre sektorer falder mere end dem fra transportsektoren (og landbruget).< 39,5 km om dagen

Vi transporterer os i gennemsnit 39,5 km om dagen her i Danmark. Måske er det mere, end du lige troede. Men tænk på, hvor langt du kører I bil om året. Alle transportformer er medregnet, men udenrigstrafik udover landets grænser er ikke med.

Kilde: DTU’s transportvaneundersøgelse.Klimapåvirkning alt i alt

Godstransport og fly fylder også en hel del, når man ser på hele transportsektorens klimabelastning og medregner hele den internationale transport.

Kilde: Tal fra UNFCCC (det FN organ, der holder styr på landenes udledninger, inkl. skibsfart og luftfart) tabel CP2 fra National Inventory Submissions 2019 samt EASA: Updated analysis of the non-CO2 climate impacts of aviation, 2020, side 35-36.


^ Fordelingen på transportmidler

Der er ca. 200 skoledage og 220 arbejdsdage om året. Hverdags transportvaner betyder altså rigtig meget. Vi bruger mest bilen til persontransport. Hele 83,9 % af vores samlede rejselængde foregår i personbiler.


Sådan reducerer vi transportens klimaaftryk

Undgå

  • At køre langt for bare at købe småting.
  • At køre langt til et møde, der kunne klares med et videomøde.
  • At tage på ferie i Thailand, hvis en tur til Tyskland også kan være fin.

Skift

  • Tag cyklen på de korte afstande. Brug evt. elcykel til lidt længere cykelture på fx 15 km per vej.
  • Tag toget til byer, hvor toget alligevel følger bilruten.
  • Tag nattoget på lange ture i Europa.

Skab forandring

  • Skift til el-bil og kør på grøn strøm.
  • Indfør batteribusser og få alle de danske tog til at køre på el.

Vi tilslutter os således fuldt ud denne internationalt anerkendte model for at bremse transportens klima- og miljøaftryk (klik for fuld størrelse til dine slides):


Transportsektorens udledninger for 1990-2035 i CO2e fordelt på transportkategorier

Energistyrelsens fremskrivning april 2024, kilde.


Bestand af personbiler fordelt på teknologier, 2019-2035

Energistyrelsens fremskrivning april 2024, kilde.


Kilde: DTU’s Transportvaneundersøgelse.


At købe bil er blevet relativt meget billigere de sidste mange år.

Også bragt her: https://www.sparnord.dk/nyheder/saa-meget-mindre-fylder-bilen-i-familiebudgettet-end-for-10-aar/


Fordelingen af kritiske mineraler i hhv. en elbil og en konventionel bil:

Kilde: IEA, tegning Ingeniøren – Offshore, 23.2. 2024


Mens det blev billigere at købe biler, er det også relativt blevet billigere at tanke bilen set i forhold til prisudviklingen ved kollektiv transport.


Danske drivhusgas udledninger fordelt på sektorer. Se den interaktive udgave hos Transport & Environment. Transporten vejer mere i denne opgørelse end i mange danske opgørelser, fordi en andel af international skibsfart og luftfart er medtaget. Dog ikke fuldt ud luftfartens ikke-CO2 påvirkninger.


EU drivhusgas udledninger fordelt på sektorer. Se den interaktive udgave hos Transport & Environment.