Mini-konference om bæredygtig trafik for ungdomspolitikere

Mandag d. 21.11. 2016 afholdt netværket for bæredygtig trafik en mini-konference for ungdomspolitikere fra forskellige partier. Der var afbud, men vi havde repræsentanter fra Alternativets ungdom, SFU og RU.

Vi holdt fra netværkets side nogle oplæg, som kan hentes her som pdf-filer:

>> Transportens bidrag til klimabelastning.  Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi

>> Cykling, hvilken rolle kan ikke-motoriseret transport få fremover.  Claus Bonnevie, Cyklistforbundet

>> En national transportplannational transportplan.  Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik

>> National og international transportog international transport. Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik

>> Biler, beskatning og prispolitik. Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik

Noter fra debatten

Gunnar talte om CO2 udslip
Mærsk udleder cirka lige så meget CO2 som hele DK.
Ingen lande er ansvarlige for skibes og flys udledninger.
Det er billeigere at opgradere jernbanernes hastighed til fx 300 km/t
end at investerere i Hyperloop eller metro.
Man har totalt fritaget flybranchen for afgifter.

Claus fremlagde for Cyklistforbundet
Hvordan får vi flere til at skifte fra bil til cykel under 10 km
(halvdelen af bilture er under 19 km)?
Gratis cykelmedtagning giver pæne ekstra indtægter via øget passagerantal.

Kjeld talte om national trafikplan.
Måske skulle man lave en vignet i bilvinduet for at have betalt i byen, som
alternativ til trængselring og road pricing.

Poul om National og international transport
Kan man fjerne skatter på togene, og så privatisere og lade togoperatører konkurrere?
Man skal også regne med at der er en forpligtelse til at dække også tyndt befolkede egne
og på utidige tidspunker.

Ivan om priser på bilkørsel.
Er den samfundsmæssige luftforurening indregnet i omkostningerne per personkm
ved biler? Det vidste man ikke.
Hvad kan man gøre for at gøre miljøindsatsen bedre? Man kan gøre togene hurtigere og
offentlig transport billigere.