Hvor er Kbh-politikerne henne i udspil til trafikplan med metro ringen?

Indre By Lokaludvalg, som Kjeld A. Larsen (Rådet formand) er medlem af, har afholdt et borgerdialogmøde om Movias Udkast til Trafikplan 2016 med stor deltagelse af borgere såvel som politikere fra kommunens Teknik- og Miljøudvalg. På baggrund af bl.a. tilkendegivelserne på borgermødet har lokaludvalget vedtaget et høringssvar til udkastet og efterfølgende tilsendt Movia høringssvaret.

Lokaludvalget fremhæver bla.:

  • Det burde være politikerne, der udformer og vedtager en trafikplan, ikke trafikudbyderen Movia.
  • I lokaludvalget er vi utilfredse med, at vi ikke fik lov til at deltage i planlægningen af det strategiske busnet. Lokaludvalget vil gerne deltage i planlægningen af det lokale busnet i Indre By og herunder i workshops, som planlægningen kan tage udgangspunkt i.
  • Movia foreslår, at man fortsætter den grønne omstilling og gøre busdriften helt fossilfri i 2030. Indre By Lokaludvalg mener at fossilfri busdrift i 2025 bør være målet. Det vil harmonere med målene i Københavns Kommunes klimaplan. Havnebusserne bør drives fossilfrit hurtigst muligt og der skal mere fart på elektrificeringen af de strategiske buslinjer i København.

>> Høringssvaret kan i sin helhed læses her