Højhastighedstog til Nordjylland: et klart alternativ til Kattegat-motorvejen

Debatindlæg bragt i NORDJYSKE Stiftstidende d. 30.12. 2018

Af John Gade (medlem af RBT)

– åbent brev til Transportministeren

Transportministeren foreslår en Kattegat bro til fossile biler. Det er vel løgn! Kun 32 år før vi skal være helt CO2 neutrale, foreslår han massive investeringer som øger CO2 udledningen. Hvor behovet for en indsats er størst, vælger han det stik modsatte. Han lader ikke blot stå til, nej, han modarbejder aktivt nødvendige løsninger. Det skriger til himlen. Selvom statsministeren har proklameret 1 mio. el-biler og stop for salg af fossile biler i 2030, gør regeringen med Liberal Alliance og transportministeren i spidsen det modsatte: standser salget af el-biler og øger salget af specielt de store og mest CO2 udledende fossile biler. I øvrigt giver produktionen af el-biler (der skal højovne til for at fremstille det stål eller aluminium, som biler laves af) og især deres batterier også stor CO2 udledning.  Selv med en ren el-bil park og ren vindmøllestrøm i 2050 vil der alligevel være betydelig CO2 udledning fra bilerne. Desuden forudsætter planen, at alle el-biler i 2050 kører på vedvarende energi, og det kræver opførelse af mange, mange flere vindmølleparker, end regeringen har planer om, for ellers går regnestykket ikke op.

Der mangler ikke et alternativ. Faktisk er der et alternativ, som har mange flere fordele end at mindske CO2 udledningen. Lad mig gennemgå, hvad en visionær minister i stedet kunne have foreslået. For landet, for folket, for miljøet, for fremtiden. Kattegat-forbindelsen binder kun København og Aarhus sammen og efterlader det meste af Sjælland, Fyn, Syd- og Sønderjylland og Jylland nord for Aarhus på perronen. Den splitter landet. Aalborg kommer f. eks. ikke tættere på Aarhus, fordi der investeres i en Kattegat bro. Investeres derimod i højhastigheds-toge, vil det være muligt at komme med gennemgående tog (2 stop, tophastighed 350 km/t) fra København til Aalborg på 1 time og 33 minutter.

Hallo, hr. Minister, med Kattegatforbindelsen kan man ikke komme fra København til Aarhus på den tid – og slet ikke til Aalborg. Men bemærk også ‘mellem’ tiderne: Odense-Aarhus ca ½ time, Odense-Aalborg ca 1 time, Aarhus-Aalborg under ½ time. Det binder landet sammen. Stopper toget ved alle provinsbyer med over 25.000 indbyggere, kan man kun nå en tophastighed på 300 km/t, men hurtigt er det alligevel og køreplanen kunne se ca. sådan ud:

 

afgang København 08.00,

an Køge        08.11             afg 08.14                               40 km

an Slagelse    08.28             afg 08.31                             +56 km

an Odense     08.49             afg 08.53                             +73 km

an Fredericia 09.10             afg 09.13                             +53 km

an Vejle         09.21             afg 09.24                             +28 km

an Horsens    09.32             afg 09.35                             +28 km

an Aarhus      09.46             afg 09.50                             +43 km

an Randers    10.02             afg 10.05                             +43 km

an Aalborg    10.24                                                            +80 km

 

Til beregningerne er benyttet tal fra den kommercielle version af det sydkoreanske tog HEMU 430X. Det tog findes og er i drift. Det er muligt, at der findes endnu hurtigere toge, fx har Bombardiers Zefiro 300 en start acceleration på  0,7 m/s2 mod HEMU 430X’s 0,5 m/s2. Afstandene er vha. Google Maps fra by til by beregnet til 444 km. København til Aalborg ad motorvejen angives kun til 413 km, så muligvis er ‘skinne-afstanden’ lidt kortere end de 444 km. Det vil kræve et helt nyt højhastigheds skinnenet, inklusive en ny, boret tunnel under Storebælt og Lillebælt samt en lavbro over Vejle Ådalen vest for byen (ikke over fjorden!). Der skal anlægges nye stationer i kort afstand fra eksisterende by centre, så man kan køre direkte igennem og ikke som i Aarhus først skal køre sydpå, før man kører nordpå.

Hvad vil det koste? I Sydkorea kostede tilsvarende 412 km fra Seoul til Busan 115 mia. kr., inklusive de første anskaffelser af rullende materiel. Lønningerne i Sydkorea er lavere end i Danmark, til gengæld er Sydkorea et bjergland med et utal af broer og tunneller. Men transportministeren kunne have ladet sine embedsmænd undersøge alternativer og pris, før han fremsatte sit forslag. Det er sandsynligvis langt billigere at anlægge en sådan bane, end en Kattegat-forbindelse, en Femern-forbindelse og en havnetunnel i København sammenlagt. Dertil mange, mange milliarder til nye og udvidede motorveje. Med Ringsted-banen som udgangspunkt ville selve banen kun koste 65 milliarder (reelt noget dyrere, fordi hastigheden er højere). Det er ikke meget mere end hele Kattegat-forbindelsen. Dertil de to tunneller og en lavbro. Sådan kan landet bindes sammen, og sådan være fremtidsrettet, når vi udelukkende kører på vedvarende strøm.

Samtidig skal togene indrettes, så det er nemt, gerne gratis, for passagererne at tage cyklen med, og i den hurtige togforbindelse at komme fra en Ballerup til Aalborg på kun godt 2 timer, dør til dør. Det er hurtigere end fly. Bemærk igen mellemtiderne: Fredericia-Aarhus, 33 minutter, eller Horsens-Randers, 27 minutter. Også her er man med cyklen i toget langt hurtigere fremme end i bil.

Andre, væsentlige aspekter. 1: Danmark er netto-eksportør af kulbrinter med 48 milliarder kr. I nær fremtid ophører produktionen fra Nordsøen (nogenlunde samtidig med at transportministerens Kattegat-motorvej kan være færdig), og vi bliver igen, som i 70’erne, netto importør af kulbrinter. Hvad vil det betyde for betalingsbalancen, og hvorfor er transport-ministeren ligeglad med landets betalingsbalance? Man skulle tro, at det var rettidig omhu at gøre os uafhængige af fossile brændsler, ikke kun for miljøets skyld, men også for betalingsbalancens.

2: Kan transportministeren huske vores olie afhængighed og gigantiske underskud på betalingsbalancen omkring Yom Kippur krigen? Ser transportministeren frem til at bøje nakken for Putin og sheikerne? Jeg troede, han gik ind for en frit, liberalt og uafhængigt samfund. Han arbejder bare for det modsatte!

For det tredje: Alle ved, at hvis vi bygger flere veje, får vi mere biltrafik. Med andre ord vil transportministerens politik medføre, at mere landbrugsjord bliver lagt under asfalt. I disse år forsøger man at omlægge fra konventionelt landbrug til økologisk landbrug. Men transportministeren vil altså omlægge fra landbrug til asfalt. Jeg vil spørge transportministeren: hvad er produktionstabet pr km2 landbrugsjord omlagt til asfalt? Omvendt, hvis en markant større del af persontransporten mellem byerne løses af tog, og allerbedst kombinationen tog og cykel, vil der blive mindre trængsel på vejene, og de, som er nødt til at bruge bil – eller bare ikke vil køre med tog – vil faktisk komme hurtigere frem.

For det fjerde: Danmark har et problem med flere og flere overvægtige. En del af årsagen er, at vi sidder mere og mere ned, herunder i biler, og cykler mindre og mindre. Nogle overkommer derfor mindre arbejdsmæssigt, enkelte går ligefrem ud af arbejdsmarkedet. Hvorfor arbejder transport-ministeren aktivt for at forringe befolkningens sundhed og for at mindske arbejdsudbuddet? Jeg troede, at begge dele skulle øges.

Sydkorea har 2016 ibrugtaget 3. generations højhastigheds tog, driftshastigheder 350-370 km/t. Japan er næsten 100 år foran os og ved at bygge en længere Maglev (magnet-tog) strækning med drifts hastigheder omkring 500 km/t (rekord hastighed 581 km/t). Europa øger hastigheden fra 300 km/t til 350-380 km/t. Kina har højhastighedstoge (og sågar forslag om lufttomme Maglev rør med op til 1000 km/t) og Indien er ved at bygge den første linje. Marokko har allerede franske TGV tog og vil købe flere. Vi er i forvejen håbløst bagud for i-lande og u-lande, og lige dér foreslår transportministeren en løsning, der medfører flere biler og færre tog. Måske kan vi måle os med Bhutan, men kun fordi det er umuligt at bygge højhastigheds baner i Himalaya.

Vi må altså tage til takke med en transportminister, der forringer infrastrukturen i forhold til alternativet, forringer betalingsbalancen, forringer Danmarks uafhængighed, forværrer CO2 udled-ningen, forringer sundheden, forringer landbrugsproduktionen, forringer arbejdsudbuddet, forlænger fortidens infrastruktur, og forringer Danmarks transport mæssige placering blandt OECD-lande og u-lande. Det er for ringe. Jeg kan kun konkludere, at fossil tankegang medfører fossil politik.

Alt i alt har ministeren oplagte alternativer. Han har foreslået det ringeste af det ringe.