Mulighederne for genetablering af nattog er til stede

Dette sagde vi ved overrækkelsen i Folketinget:

Her er knap 42.000 underskrifter, der er indsamlet primært i Danmark og Sverige hen over sommeren 2018.

Alle disse personer er mennesker, der har lyst til at rejse.

Rejselysten i Skandinavien er øget og vi ligger relativt langt fra resten af Europa. Det har givet anledning til mange flere flyvninger, alt mens den klimavenlige mulighed for at tage toget er blevet forringet, senest i november 2014, da det sidste nattog sydpå blev lukket.

Interessen for at rejse bæredygtigt er stigende. Flere og flere vil ikke flyve for klimaets skyld. I 2014 indsamlede vi 10.000 underskrifter mod lukningen af nattoget. Nu har vi på en kortere periode samlet 42.000 underskrifter for en genetablering af nattog.

Vi gør udvalget opmærksom på at:

  • Der findes en operatør af nattog syd for grænsen, der er interesseret i at køre nattog til Kolding og København, i og med at østrigske ÖBB gerne vil udvide sit netværk af nattog i Europa fra 2022.
  • DSB har i 2022 elektriske lokomotiver, der kan trække et nattog fra Hamborg til København via Kolding.

Ved et kommende møde beder vi jer i udvalget om at:

  • Bekræfte at der skal være klimavenlige alternativer til flyvning fra Danmark sydpå, og at tog skal være blandt disse alternativer.
  • Bekræfte, at DSB’s kontrakt med staten stadig indeholder en mulighed for at etablere nattog sydpå fra Danmark, hvis der findes en operatør, der vil drive et tog i samarbejde med DSB.
  • Sikre at Banedanmark kan og vil allokere den nødvendige sporkapacitet, såfremt en operatør måtte ønske at køre nattog i Danmark fra den tyske grænse nordpå.

Endelig vil vi benytte lejligheden til at foreslå udvalget at bede Ministeren om at udarbejde en kortlægning og lægge en strategi for at styrke mulighederne for at rejse langt med tog fra Danmark.

Efter forelæggelsen og overrækkelsen var der en kort runde med spørgsmål og svar.

Efter foretrædet torsdag d. 22.11. 2018 overleverede udvalget underskrifterne og vores henvendelse til ministeren.

D. 19.12. fik vi svar fra ministeren

I modsætning til tidligere, så er svarene relativt imødekommende og positive. De mange underskrifter må have gjort indtryk. Vi afleverede 42.000 underskrifter og per. 14.4. er der 59.500 underskrifter (se her). Glemt er al latterliggørelse af os. Og det er jo rigtig godt.

Ole Birk Olesen: ” (…) den gældende DSB-kontrakt forhindrer dog ikke DSB i at genindføre nattog til destinationer i Europa, såfremt DSB vurderer, at der skulle være grundlag for en sådan betjening. Jeg har derfor forelagt spørgsmålet for DSB, som oplyser følgende”:

”DSB har vurderet forslaget fra miljøorganisationen Vedvarende Energi og de øvrige bag underskriftsindsamlingen. Som udgangspunkt er vi enige i, at der er spændende perspektiver i tanken om at genindføre nattog mellem Danmark og andre europæiske lande. Vi antager, at nattog i denne sammenhæng er tog, hvor der er mulighed for at etablere sovepladser til kunderne.

Det er imidlertid vores vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er et forretningsmæssigt grundlag for at genindføre nattog med liggevogne mellem Danmark og andre europæiske lande. Det skyldes blandt andet, at DSB ikke har det pågældende materiel til rådighed (1), og der for DSB ikke er økonomi i at køre de pågældende nattog. Det skal samtidig bemærkes, at DSB ikke jf. trafikkontrakten med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er forpligtet til at køre nattog til andre europæiske lande.

Da DSB i sin tid stoppede med at køre nattog til blandt andet Amsterdam og Prag, var det fordi, at driften af de pågældende nattog ikke var rentabel for DSB.
Det bemærkes, at DSB i højsæsonen kører et nattog (2) med IC3 materiel.

Genindførelse af nattogsbetjening med liggevogne vil dog kræve, at DSB ind-køber yderligere materiel, end det som allerede er planlagt. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der vil være tale om en større investering i nyt materiel, som vil blive ”låst” til de pågældende afgange, da materiellet ikke kan anvendes på andre strækninger, eksempelvis indenfor Danmarks grænser. Endvidere kan de pågældende nattog ikke anvendes flere gange i løbet af dagen, som tilfældet er med eksempelvis DSB´s intercitytog. (3)

Vi har valgt at fokusere vores fremtidige internationale indsats på at betjene forbindelsen mod Hamborg via den kommende Femern Bælt-forbindelse (som forventes at stå færdig i 2028). Vi vil indsætte nye lokomotiver og vogne på strækningen, der allerede ventes i drift i løbet af 2022 og 2023. På nuværende tidspunkt kører vi flere daglige afgange til Hamborg. Med det nye materiel forventer vi, at køre med to timers drift, når Femernforbindelsen er færdig.

Dermed foretager vi en kraftig opgradering af den internationale København-Hamborg-forbindelse med henblik på, at Danmark bliver koblet på det internationale jernbanenetværk.

Det har ikke været muligt for DSB at finde en forretningsmodel for et økonomisk bæredygtigt nattogskoncept. Vi er imidlertid åbne overfor en evt. henvendelse fra en anden operatør, som ønsker at indgå et samarbejde herom. I en evt. dialog vil en lang række forhold af teknisk karakter skulle afdækkes i forhold til materiel, personale, infrastruktur og økonomi, førend DSB kan udtale sig mere konkret”.

Vores noter:

(1): På nuværende tidspunkt er der ingen der foreslår at DSB selv indkøber nattogs material.

(2): Det nævnte “nattog” er et sæt IC3 ganske uden faciliteter for at sove, og derfor ikke i kategorien ” tog, hvor der er mulighed for at etablere sovepladser til kunderne”.

(3): Tanken er at østrigske operatør ÖBB stiller med materiel, mens DSB stiller med lokomotiv. Og at nattoget genindføres som et samarbejde mellem ÖBB og DSB.

>> Ministerens og DSB’s svar i original pdf-fil

>> I engelsk oversættelse

Delegationen på vej med underskrifterne bestod af (fra venstre mod højre): Poul Kattler, Nils Bech, Anne-Sophie Frausing, Jacob Sørensen og Kjeld A. Larsen (lige udenfor billedet).