Fly truer klimaet, hvorfor ikke støtte klimavenlige alternativer?

Debatindlæg i Politiken, 22.1. 2019

Af Poul Kattler, Bevar Jordforbindelsen; Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og Jacob Sørensen, Miljøbevægelsen NOAH.

Danskere flyver stadig mere, og vi kommer på den måde stadig længere væk fra den nødvendige reduktion af den globale opvarmning. Der er ingen vej udenom at reducere flyvningen og minimere udledningen af drivhusgasser.  De mest logiske første skridt er at lægge afgifter på flyvningen og samtidig fremme klimavenlige alternativer.

Mens det i mange år har været dansk politik at støtte vedvarende energi , og bl.a. vindmøller har givet store reduktioner at de danske drivhusgasudledninger, så er der ingen politik for at begrænse flyenes drivhusgasser. Selvom statsministeren har udtalt om klimaindsatsen ”Vi har ikke brug for flere ord. Vi har brug for handling”, så er handling ikke trængt igennem til transportpolitikken.

Vi har i november sammen med andre organisationer overrakt Folketingets transportudvalg 42.000 underskrifter for nattog mellem Danmark og udlandet,. Det er et oplagt, klimavenligt, nu og her alternativ for op mod halvdelen af danske flyrejser, og det er nu op til at politikerne at vælge om dansk transportpolitik fremover skal stræbe mod øgede drivhusgasudledninger fra flere fly, eller om politikken skal støtte klimavenlige alternativer.

Vi mener der er behov for at prioritere klimaet, også i dansk transportpolitik.

Der er ingen tvivl om, at det samlet set vil kræve investeringer at omlægge transportsektoren, så den ikke skader klimaet. Og for flyene er der ikke andre alternativer end at reducere forbruget.

Til sammenligning vil det ikke koste ret meget at oprette nattogslinjer. Når nattog samtidig kan køre på eksisterende skinner, hvad er der så at vente på?

Nattog i Europa som erstatning for flyrejser er så god en klima-forretning, at transportpolitikerne burde stå i kø for at få togene i gang.

Nogle nattog kan faktisk betale sig, som for østrigske ÖBB, der i dag kører nattog med overskud. Det må bare ikke blive betingelsen for at redde klimaet, at det skal give overskud. Der er behov for at en transportpolitik med klimaafgifter på fly og investeringer i reelle alternativer. Vi kan i Danmark og Europa f.eks. investere i højere hastigheder på jernbanerne, fjerne flaskehalse m.m.  Det giver mulighed for nattog fra København til Barcelona og Rom på en lang nat. Og til London og Paris på en almindelig nat.

>> Læs debatindlægget som det så ud i avisen