Vores opfordring til motorvejsborgmestrene: Tag klimaproblemerne alvorligt!

Kommentar i Berlingske Tidende 19.7. 2019

Af Kjeld A. Larsen og Leif Kajberg, Rådet for Bæredygtig Trafik.

Det bliver slået stort op i Berlingske, at en række borgmestre fra kommuner i Hovedstadsområdet hænger med skufen på baggrund af transportminister Benny Engelbrechts udmelding om, at han vil starte forfra med prioriteringen af de store infrastrukturopgaver inden for vej og bane.

Tavlen vil være visket ren, og hvert anlægsprojekt skal gennemgås og drøftes indgående med partierne. Men borgmestrene tænker alt for traditionelt. De har åbenbart slet ikke fattet dybden og rækkevidden af det påkrævede grønne paradigmeskift, som så mange vælgere stemte for ved folketingsvalget i juni. Vores opfordring til motorvejsborgmestrene og ikke mindst Frederikssunds borgmester vil være: Tag klimaproblemerne alvorligt. Har man helt glemt det forhold, at danske bilister udleder mere og mere CO2 stik imod de politiske hensigter?

Prøv dog at tænke grønt og innovativt, og tøv en kende med at råbe på flere motorveje. Og hvorfor ikke gå konstruktivt ind i regeringens og Benny Engelbrechts plan om at tænke klimaet ind i transportpolitikken? Der er mange andre måder at løse mobilitets- og trængselsproblemerne på end at satse på flere motorveje.

Det skal være mindre tillokkende at køre i bil og mere attraktivt at tage bus og tog. Vi er sikre på, at der kan udvikles og gennemføres planer for de aktuelle kommuner, som sikrer bedre mobilitet og mindre trængsel, og som samtidig tager klimahensyn, tilgodeser de bløde traikanter og ikke lader nogen i stikken, heller ikke dem uden bil. Borgmestrene burde tænke klimahensyn ind i de politiske processer fremfor blot pr. automatgear at forsøge at løse mobilitets- og trængselsproblemerne med flere motorveje.

Naturens manglende talsmand

Der findes faktisk sagkundskab, publicerede studier, der anfægter den heftige motorvejslobbyisme og de samfundsøkonomiske argumenter for motorvejsprojekterne. Transportforskere påpeger desuden, at bilkøerne ikke bliver kortere, selvom motorvejene bygges om og udvides. Trængselsproblemerne vil fortsat presse sig på.

Og hvad med støjplagen fra trafikken? Man vil åbenbart ikke indse, at der er en sammenhæng mellem udbygningen af vejnettet, forøgelsen af bilparken og de vejbaserede støjgener.

Og hvem taler naturens sag her? Anlæggelsen af de motorvejsetaper, som borgmestrene advokerer så ivrigt for, vil medføre enorme naturødelæggelser. Der må for eksempel være mange nordsjællandske boligejere, der vil manifestere deres protester den dag, man begynder at projektere og ekspropriere med henblik på fremtidige motorvejsanlæg.

Såfremt vi mener det alvorligt med bekæmpelse af klimatruslen, skal disse motorvejsprojekter ikke se dagens lys. De skal allerhelst skrottes eller i det mindste udskydes, til vi med sikkerhed har udviklet en teknologi på transportområdet – til lands og i luften – som ikke fortsat bidrager til akkumulation af skadelige klimagasser. Der er simpelthen behov for et moratorium for udbygning af motorveje og lufthavne.

Kjeld A. Larsen er formand i Rådet for Bæredygtig Trafik, og Leif Kajberg er næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik.

>> Se kommentaren som den så ud i avisen (nederst på siden) i pdf