Møde om Kattegatforbindelsen

TIL ORIENTERING: MØDET AFHOLDES “BY INVITATION ONLY”

Der eksisterer efterhånden en del lokal modstand mod planen om en Kattegatforbindelse fra Røsnæs over Samsø og til Odder. Det er ikke bare Samsø, der vil blive berørt, idet der også er tale om etableringen af motorveje på Røsnæs og Odder med store konsekvenser for natur og mennesker.

På trods af et regeringsskifte og nye transportpolitiske målsætninger, har mange ytret et ønske om at mødes fysisk og tale om Kattegatforbindelsen og finde frem til fælles indsatser, der endegyldigt kan stoppe planerne. ”Kattegatforbindelsen – et aktionsforskningsprojekt” afholder derfor et møde om broprojektet hos Energiakademiet på Samsø lørdag d. 28. september 2019 fra kl. 11.00 – 16.00.

Det gælder om at finde fælles fodslag og få vidensgrundlaget på plads.

Det foreløbige program ser således ud:

  1. Navnerunde og grund til involvering:
  2. Introduktion til Kattegatprojektet (et aktionsforskningsprojekt)
  3. Vidensudveksling (lokalt, hvem er engageret?)
  4. Frokost
  5. Argumenter for og imod (konsekvenser for de tre områder & overordnede (nationale) konsekvenser
  6. Samarbejdsmuligheder (hvem har gang i hvad, hvordan styrker vi bedst hinanden, hvem skal involveres fremover og hvordan styrker vi modstanden nationalt og lokalt).

Vi håber på, at der kommer 2-4 deltagere fra hvert område. Kom gerne med forslag til program og forslag til deltagere.

Deltagelsen er gratis og Kattegatprojektet giver gerne tilskud til (bæredygtig) transport.

Der vil forud for mødes blive rundsendt en samling af centrale tekster, som deltagerne læser forud. Det er vigtigt for dagen, at diskussionen fra start får et vidensløft. Kom også gerne med forslag hertil.

Henvendelser omkring mødet kan rettes til:

 

Kattegatprojektet

Hans Henrik Samuelsen

hh@plan2b.dk

25 92 15 67