Udvidelse af Københavns Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen

Af Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen i Danmark, og Poul Kattler, bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik

Til interesserede klimaaktivister, organisationer og andre, der vil arbejde for at forhindre en påtænkt stor udvidelse af Københavns Lufthavn

>> Bemærk, at der nu er stiftet en forening mod udvidelse af lufthavnen og mod øget flyvning

Det er i allerhøjeste grad dårlig dømmekraft, når Københavns Lufthavn med støtte fra den danske regering vil fremme en voldsom øgning i antal flyvninger og dermed en meget markant øgning af CO2-udledningen.

Københavns Lufthavn planlægger en lufthavnsudvidelse, som skal øge det nuværende passagertal med 50 procent og sikre hele 40 millioner årlige passagerafgange. Hvis udvidelsen gennemføres, så vil det være i direkte modstrid med ambitionerne i Paris-aftalen, og de milliardstore investeringer i udvidelsen kan meget vel vise sig slet ikke at tjene sig hjem.

Danmark har sammen med EU givet tilsagn om at reducere CO2-udledningerne med omkring 40 procent i år 2030 og mellem 80-95 procent i år 2050, hvilket vil kræve at CO2-udledningerne reduceres fra alle sektorer, således især også fra transportsektoren.

Det er i allerhøjeste grad dårlig dømmekraft, når Københavns Lufthavn med støtte fra den danske regering vil fremme en voldsom øgning i antal flyvninger og dermed en meget markant øgning af CO2-udledningen.

Luftfart er den allermest klimabelastende form for transport, og der er absolut ingen tegn på, at luftfart vil kunne effektivisere flyvning så meget, at det vil kunne opveje den ekstra CO2-udledning fra ekstra 14 millioner årlige flyvninger. Den planlagte udvidelse vil ske med investeringer fra Danmarks største pensionsselskab ATP, som varetager pensionsopsparinger for omtrent fem millioner danskere. Investeringer som næppe vil tjenes ind, når CO2-kvote-afgifterne, herunder for luftfarten, for alvor sættes i vejret.

Ifølge Danmarks statistik, så udleder de nuværende godt 26 millioner årlige flyvninger til og fra København nemlig godt 2500 kiloton CO2-ækvivalenter, og med 40 millioner årlige flyvninger vil det medføre en udledning på cirka 4000 kiloton.

Med CO2-kvotepriser som følger forventningerne i EU-rapporten ”EU Reference Scenario 2016” (forventer stigende kvotepriser fra 265 kr./ton i 2030 til 670 kr./ton i 2050), så medfører de samlede årlige CO2-afgifter en ekstra udgift på omtrent 2,5 milliarder kroner årligt i 2050. Oveni kvotepriser kan pålæggelse af moms på lufttrafik muligvis også komme på tale.

Disse CO2-kvotepriser, som fremtidens nødvendige klimapolitik vil kræve, vil altså påføre luftfarten kraftigt øgede omkostninger, som enten vil føre til et kraftigt forringet afkast for pensionskunderne i ATP eller medføre stærkt øgede billetpriser. Og omvendt gælder det, at lige så snart investeringen i udvidelsen er gennemført, så vil ATP (og de politikere som støtter udvidelsen) have en oplagt interesse i at modarbejde den selvsamme klimapolitiske regulering (herunder øgede CO2-kvotepriser), som er en forudsætning for at indfri Paris-aftalen.

ATP og politikerne bør derfor droppe denne lufthavnsudvidelse og i stedet investere i at accelerere den grønne omstilling, og sikre at Danmark fastholder sin position som et grønt foregangsland.

Der bør i stedet etableres et MORATORIUM mod lufthavnsudvidelsen, med mindre at det kan garanteres, at den ikke kompromitterer målene i Paris-aftalen, at investeringen vil være lønsom, og at udvidelsen i øvrigt ikke vil medføre øgede støj- og forureningsgener hos de lokale borgere, som allerede er voldsomt påvirket af Danmarks største lufthavn.

>> Se den videnskabelige dokumentation for flyenes skadelige virkninger for klimaet

Vi styrker vores organisering mod lufthavnsudvidelsen

Vil du være med i arbejdet så find den lukkede facebook gruppe
>> Stop udvidelsen af CPH
og bed om optagelse.

Europæiske initiativer
Der er en sammenslutning af initiativer på Europæisk plan, der prøver at stoppe luftfartsindustrien.
>> Stay Grounded


Luftfartsmodstanden med repræsentanter fra tre kontinenter mødtes i august i Toulouse og drøftede situationen. Der arbejdes bla med at bekæmpe luftfartsindustriens grønne sminke.
>> Læs mere om hvorfor palmeolie ikke skal være flyenes nye brændstof

Regeringen i Danmark satser derimod på en vækststrategi for luftfarten,
>> se analyse i Altinget d. 30.3.17

>> Så kom regeringens (katastrofale) lufthavnsstrategi

>> Se høringssvar fra RBT om ændring af lov om lufthavne

Men ikke alle spiser det hele råt:

>> Skjulte regninger i udvidelse af lufthavnen – se dem her (Kronik i Ugebladet Ingeniøren)

>> EU vil ikke begrænse CO2-udledning fra interkontinental luftfart

>> IDA’s Jacob Sørensen har i et fagligt notat regnet på sandsynlige scenarier med luftfarten frem til 2050.