Gedserbanen også god for Guldborgsund Kommune

Gedserbanen er (igen) truet. Rådet for bæredygtig trafik har givet høringssvar til kommuneplan for Guldborgsund Kommune.

Vores bemærkninger er centreret om

1) Gedserbanen og dens potentialer inden for passager- og godstransport og banens muligheder som fødelinje til Scandlines, som opererer færgerne mellem Gedser og Rostock;

2) Etablering af skinneadgang/godsspor til transport- og logistikcentre og erhvervscentre med betydelig transporttyngde herunder anlæg af godsspor til enkeltstående industrivirksomheder mv.

Der bør tilvejebringes et helhedssyn på kollektiv trafik, gods på skinner og grønne transportløsninger (også fx cykelstisystemer), der dækker både Lolland og Falster.

>> Se hele høringssvaret (pdf)

>> Se artikel i Folketidende (pdf)