Brev til pensionskasserne om havnetunnel

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH Trafik henvender sig direkte til de store financielle aktører, hvis penge skal bruges til at financiere en evt. havnetunnel.

Henvendelsen slutter med flg. skarpe konklusion:

En havnetunnel vil:
1. Ødelægge dele af vore sparsomme grønne områder. Vil ramme fredede områder og bebyggelser
2. Give en kraftig stigning i biltrafikken – et ”trafikspring”. Det skyldes at biltrafikken får en ny hurtig indfaldsvej til centrale dele af byen og Amager.
3. Gør det sværere at efterleve nationale og lokale CO2-målsætninger
4. Vil give øget energiforbrug og luftforurening på grund af flere og længere bilture
5. Er meget dyr. Prisen for en ”Havnetunnel” anslås til 21,4 mia. i i 2013-priser. For samme beløb kunne man få meget store forbedringer af bymiljøet, den kollektive trafik og cykeltrafikken
6. Vil gøre levevilkårene ringere for mange mennesker i store dele af København og langs indfaldsveje som Lyngbyvejen.
7. Vil ødelægge de trafikale fordele Københavns beliggenhed har i forhold til mange andre storbyer, som påpeget af Peter Hartoft-Nielsen
8. Vil undergrave benyttelsen af den kollektive trafik og i et vist omfang cykeltrafikken
9. Er asocial, idet den især gavner i forvejen priviligerede bilister i den østlige del af Nordsjælland

>> Læs hele henvendelsen på otte illustrerede sider!