Transporten skal væk fra bilerne

Det er lykkedes at få et debatindlæg i Altinget, hvor vi kort gør rede for vores synspunkter om den kommende infrastrukturplan. Hele vores skriv til politikerne kan du se hér.

Det politiske forarbejde begynder d. 28.1. med en teknisk møderække i Folketingets Transportudvalg, og de egentlig forhandlinger forventes at starte i marts.

Poul Kattler og Niels Wellendorf, henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik indleder indlægget sådan:

Samfundsøkonomiske analyseværktøjer favoriserer bilismen og understøtter ikke bæredygtig transport. Men bæredygtighed og CO2-besparelser skal indgå i forhandlingerne om ny infrastruktur skriver Rådet for Bæredygtig Trafik.

Rådet for Bæredygtig Trafik ønsker, at der ses på mobiliteten som et hele – ikke kun på enkeltprojekter. Vi skal have ændret transporten væk fra bilerne og hen mod aktiv transport og kollektiv transport.

Vi ser ikke et én-til-én skift fra fossilbiler til elbiler som en løsning. Og slet ikke hvis det betyder, at biltrafikken stiger og elbilerne kun bliver en udvidelse af den samlede bilpark.

38 procent af husstandene i Danmark har ikke bil, i Region Hovedstaden endog hele 52 procent. Det i sig selv betyder, at mange har brug for en god kollektiv trafik og cykelinfrastruktur.

>> Læs videre i Altinget