Transport til tiden – Ekstra Bladets leder

Vi citerer lige EKSTRA BLADETS leder d. 10.7. 2019 og kipper med flaget:

VI KLAPPER lige i hænderne: Den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), har truffet en fornuftig beslutning.

Han skrotter den trafikaftale til over 100 mia. kr., som blå blok klistrede sammen før valget.

TRAFIKAFTALEN er et hårrejsende eksempel på, hvad der sker, når den borgerlige trafikmafia bænker sig om frokostbordet og kaster rundt med skatteborgernes penge for at pleje egne interesser.

Den vanvittige omfartsvej til 377 mio. kr., som Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, insisterede på i sin hjemby Mariager, er et neonlysende eksempel. Dels er omfartsvejen overflødig, dels er vejen ikke et statsligt projekt, men et kommunalt.

BLÅ BLOKS nu overkørte trafikaftale indeholder mange flere projekter, som afslører, hvordan Danmarks transportpolitik dikteres af lokale og usaglige hensyn frem for nationale interesser.

Daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) betonede på et pressemøde, at aftalen betød lige mange milliarder til den kollektive transport og bilismen – hvilket var løgn.

DYT-OLES udtalelse afslørede en fuldstændig forskruet og ideologisk afsporet opfattelse af transportpolitik. I dag bør det ikke handle om, at bilismen og det kollektive skal have lige mange penge, men om hvad der tjener landet bedst.

OG HER punkterer bilfanatikere som Dyt-Ole. Biler og lastvogne forpester byer og land og koster sundhedsvæsenet gigantiske summer.

De forurener og vil gøre det mange år frem i tiden. De støjer, og det vil de blive ved med. De ødelægger naturen, som aldrig genoprettes.

Læg dertil, at når trafikken klumper sammen, kræves mere asfalt. Som kun fører til endnu mere trafik. Det er skruen uden ende. Bare spørg den nærmeste trafikforsker.

DANMARK har brug for en klimasikker transportpolitik, hvor der investeres massivt i billige kollektive løsninger – bl.a. et voldsomt udbygget tog- og busnet, delebilordninger m.m.

Ikke kun i storbyerne, men over hele landet, så en landsbyfamilien ikke skal have mindst to biler for at få hverdagen til at køre.

DET KRÆVER evnen til at tænke langsigtet og politisk mod til at træffe beslutninger, som her og nu er upopulære.

Om transportminister Benny Engelbrecht er den rette mand, må tiden vise. Men hans første beslutning er ikke helt ude i rabatten.

>> Læs lederen på EKSTRA BLADETS hjemmeside