Trængsel rammer buspassagererne hårdt

Trængsel rammer buspassagererne i København langt hårdere end bilister på motorvejene i Storkøbenhavn. Tilmed kommer buspassagerer normalt kun frem med 6-8 km/timen, mens bilisters forsinkelser er i forhold til højest tilladte hastighed på den pågældende strækning. Forholdene vil blive endnu værre inde i Centralkommunerne dersom indfaldsvejene udvides.

>> Pressemeddelelse fra den 12. januar 2009