Trafikinvesteringer går til veje

Tabel over trafikinvesteringer fra 1996 til 2006 viser, at der er investeret voldsomt i veje, mens banetrafikken kun har fået små investeringer. Nu tyder det på, at de
igangværende trafikforhandlinger og et muligt forlig forsætter den samme linie.

Vi må opfordre Folketingets partier til ikke ligge på maven for en højtråbende, usaglig og miljøfjendtlig vej- og billobby.

>> Pressemeddelelse om vejinvesteringer 2009