Indtægter er fantasi

Postulerede (tids)indtægter på 8,1 milliarder kr. ved bygning af en motorvej til Frederikssund er rene fantasiindtægter. Tidstabet vil forsvinde dersom
der indføres roadpricing og den kollektive trafik udbygges markant.

Folketinget kan ikke træffe beslutning på det foreliggende grundlag.

>> Pressemeddelelse fra den 7. januar 2009.