Video: Henning Husum, afspil video nederst på siden!

Sindssygt at bygge flere motorveje, når vi ikke ved, om vi kan nå klimamålene

Trafiksektoren udleder meget CO2. Derfor er det sindssygt at fortsætte med at udbygge motorvejene i en situation, hvor vi ikke ved, om vi kan nå klimamålene, fortæller Johan Nielsen i nedenstående oplæg.

Han er transport- og miljøøkonom og har arbejdet med området i mange år.

Et væsentligt problem i forbindelse med de mange milliarder kroner, vi investerer i trafikal infrastruktur, er, at vi ikke har nogen ide om, hvor vi skal hen, peger han på. Johan Nielsen giver også et lille blik ind i det problematiske med de økonomimodeller, man bruger for at sandsynliggøre den samfundsmæssige nytte af en ny motorvej. Her er det afgørende bidrag de “funny money”, man regner sig frem til gennem at sætte en timepris på den tidsbesparelse, der er ved at reducere trængslen. Her er der i nogle tilfælde tale om tidsmæssige besparelser, der er mindre end den usikkerhed, der er på, hvor hurtigt turen kan gennemføres. I modsætning til de mere eller mindre realistiske fordele ved en motorvej bliver ulemper ofte udeladt af regnestykket. Det sker tit under henvisning til, at de er for vanskelige at gøre op.

Som et eksempel på det, nævner Johan Nielsen, at man med den planlagte motorvej over Samsø ikke sætter pris på det tab, der er ved at øen bliver skåret over i to dele.

Videoen er optaget ved Klimapåmindelsens gademøde i Rigsdagsgården d. 4. maj 2023.