Hvorfor trumfer store anlægsprojekter Natur, Klima og Demokrati?

Rådet for Bæredygtig Trafik deltog i denne vigtige konference på Christiansborg d. 29. april 2023.

Det var en spændende dag, hvor vi var samlet 230 deltagere i en fyldt Landstingssal, med oplæg og debat om hvorfor, at natur, klima og demokrati oftest trumfes af store anlægsprojekter og infrastruktur.

Hovedarrangørerne var fem borgerbevægelser, der kæmper med hvert vores naturområde i Danmark, men der var yderligere over 50 medarrangører, organisationer og foreninger, som alle deltog på konference på Christiansborg. Heriblandt altså også Rådet for Bæredygtig Trafik.

Du kan se hele konferencen på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2K-JVLTKsfM

Men nu kan du også se de enkelte oplæg, ved at klikke dig ind under hver oplægsholders præsentation neden for.

De fem oplægsholdere gav hver en stærk beskrivelse af, hvordan natur, klima og demokrati stækkes i de store projekter, og hvilken udvikling der de sidste 30 år har ført os som samfund derhen. Omdrejningspunktet var, hvordan kommuner og stat sammen med offentlige selskaber, private entreprenører, konsulentfirmaer og investorer danner tætte alliancer, der fungerer som var de konsortier.

Vi fik først en beskrivelse (Hans Thor Andersen) af hvorledes globalisering og neoliberalisme har ændret rammerne for byudvikling (inkl. Infrastruktur). Vi er gået fra et velfærdsregime, hvor almene mål dominerede til et vækstregime, hvor økonomisk vækst blev det alt dominerende mål. Det sidste har indebåret en organisering, hvor private økonomiske interesser har fået en central plads i udviklingen af planer.

Dernæst en beskrivelse af, hvorledes den fysiske udvikling af Danmark nu foregår i lukkede og uformelle rum, også kaldet soft spaces (Kristian Olesen). I disse rum skabes der alliancer mellem offentlige og private aktører, som kører projekter igennem. Planstrategier og kommuneplaner farves i bestemte retninger, og det sker typisk uden borgerne. De formelle planer som f.eks. lokalplaner og VVM redegørelser er noget, der blot skal overstås.

Den sidste halvdel af konferencen var eksempler på, hvorledes parterne i de nye former for alliancer trænger ind og påvirker de interne fremgangsmåder. Det er f.eks. at man undlader at sætte nødvendige miljømål og i stedet arbejder med uklare mål, som kan tilpasses til det, man gerne vil (Jacob Steen Møller).

Miljøhensyn bliver underordnet. Det handler også om det forhold, at den parallelle forligsproces med politiske allianceparter, der har mange andre interesser i projekterne, undergraver den formelle VVM proces, der skal beskytte natur og klima (Louise Faber).

Endelig er det, at væsentlige beslutninger ikke gennemgår en strategisk miljøvurdering samt at væsentlighedsvurderinger, der skal indgå i de lovbestemte miljøvurderinger (VVM og SMV) ofte beskrives uklart, og at der alt for ofte ikke tages hensyn til klima – på trods af vigtigheden (Lone Kørnøv).

En super konference, som gjorde, at vi fik en bedre indsigt i, hvad vi er oppe imod, og derfor har en bedre mulighed for at stå op imod det i Danmark.

>> Der er lavet en kort opsamling af konferencen her