Den forkælede vognmandsbranche skal ligesom alle andre tage klimaansvar

Debatindlæg i Information 24.5. 2023

Vognmændenes blokering af landets veje er et udtryk for, at lastbilbranchen for én gangs skyld ikke er lykkedes med deres lobbyarbejde. Derfor er det endnu en gang vigtigt at slå fast, at den kommende vejafgift er et skridt i den rigtige retning.

Når en række lastbilvognmænd bruger deres kæmpe lastbiler til at blokere landets veje, er det et udtryk for manglende klimaansvar fra en branche, som i årtier er blevet forkælet med langt lavere afgifter end deres klima- og samfundsomkostninger.

Klimarådet viser i den seneste statusrapport, at lastbilernes belastning af veje og klima samt med trængsel, støj og ulykker belaster samfund og miljø med seks kroner per kilometers kørsel. Til sammenligning betaler de i dag til samfundet kun godt én krone per kilometer i diesel-, CO₂- og vægtafgifter.

Baggrunden for, at vognmændene slipper så billigt, er, at de med dygtigt lobbyarbejde er sluppet for at betale ret meget til samfundet. De har blandt andet en væsentligt lavere dieselafgift end i vores nabolande – samtidig med at de har undgået den vejafgift, som lastbiler har haft i Tyskland siden 2005. De har endda også fået lov til at udkonkurrere den langt mere klima- og miljøvenlige godstogstransport, som tidligere stod for en væsentlig del af dansk godstransport, men som i dag er på under ti procent.

Vognmændenes protester er derfor et udtryk for, at lastbilbranchen for én gangs skyld ikke er lykkedes med deres lobbyarbejde. Vognmændene håber med protesterne at vinde folkelig opbakning til at fortsætte med den minimale betaling. Derfor er det vigtigt at få frem, at de foreslåede vejafgifter på 0,16-1,22 krone per kilometer gældende fra 2025 er en rigtig god idé, selv om den langtfra vil dække lastbilernes omkostninger for omgivelserne.

De foreslåede vejafgifter vil i øvrigt ikke få Danmark til at gå i stå, lige så lidt som Tyskland er gået i stå på grund af den tilsvarende vejafgift syd for grænsen. Til gengæld vil det rette lidt op på det skæve konkurrenceforhold mellem lastbiler og godstog.

Gradueringen, hvor de mest svinende lastbiler skal betale langt mere i vejafgift end de mindre miljø- og klimabelastende, vil også påvirke lastbilerne på de danske veje i retning af mindre klima- og miljøbelastning. Desuden vil vejafgifterne gøre det attraktivt med forbedret logistik i transportbranchen, hvor bilerne lastes mere, så klimabelastning for hvert stykke gods også reduceres på den måde.

Det er på tide, at den forkælede lastbilbranche tager klimaansvar ligesom energisektoren, de mange gasfyrejere, der skifter til varmepumper og fjernvarme, med flere.

Derfor er det vigtigt at slå fast, at den kommende vejafgift er et skridt i den rigtige retning, og at det er grotesk at spærre vejene for at undgå at bidrage til klimaindsatsen.

Poul Kattler, forperorson for Rådet for Bæredygtig Trafik
Jens Kruhøffer, Klimabevægelsen
Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik