Foto: Poul Kattler

Samfundsøkonomiske beregninger – nyt koncept er ønsket

Transportordfører for Enhedslisten Jette Gottlieb har forfattet et debatindlæg til Altinget Transport, se det her.

Jette argumenterer med, at når Folketinget alligevel ser bort fra beregningerne for at gennemføre motorvejsprojekter, der ellers ikke er rentable i henhold til konceptet, så kan man ligeså godt vaske tavlen ren og lave nye modeller. Som modellerne er nu, er de skabt til at etablere flere vejprojekter på bekostning af projekter for udbygning af kollektiv transport.

“Helt afgørende i beregningerne er, om der købes flere biler, bruges mere benzin samt om bilisterne kan komme nogle minutter hurtigere frem.”

og Jette fortsætter:

“Limfjordsforbindelsen til små otte milliarder kroner ligger lige på kanten og vil ifølge Vejdirektoratet formentlig falde under grænsen, hvis der blev lavet en opdateret beregning, fordi anlægsudgiften er steget.

Forligspartierne fra SF til LA har besluttet at droppe et af projekterne, nemlig udvidelsen af motorring tre, der indebar, at bilerne skulle køre langsommere og dermed røg samfundsøkonomien.”

Som alternativ foreslår Jette at se til udlandet:

“I Tyskland har man valgt en helt anden tilgang til samfundsøkonomi for kollektive projekter. Den vil jeg godt opfordre til, at vi indfører herhjemme. (…) Udgangspunktet er, at der fastsættes et politisk mål, eksempelvis om højere andel af brugere i den kollektive transport. Derefter laves samfundsøkonomiske analyser af forskellige løsninger for at opnå målet.

Men til forskel fra danske beregninger indgår effekten på privat trafik, biltrafikken, slet ikke.

Heller ikke påvirkning af arbejdsudbud indgår og endelig beregnes den samfundsøkonomiske gevinst udelukkende i ét enkelt år, og man fordeler etableringsomkostningerne lineært over hele anlæggets levetid tillagt låneomkostningerne.

Modsat i Danmark.”