Foto: Wikipedia Commons

Regeringen blæser på den kollektive trafik, klima og yderområder

Det er et fattigt land, der ikke har råd til at bevare den kollektive trafik; men skærer ned på busdriften og hæver priserne.

Det siger fire organisationer i et fælles debatindlæg i Politiken d. 26.1. 2024. Det drejer sig om Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH-Trafik, Jyder mod Overflødige Motorveje og Vedvarende Energi. Vi skriver:

Statskassen er vel polstret, og der bevilges rask væk milliarder til motorveje med lille trafik og dårlig samfundsøkonomi, som vi netop har set med motorvejsprojektet fra Regstrup til Kalundborg. Samtidig stiger taksterne til den kollektive trafik 21. januar, mens de regionale trafikselskaber har årets planer for reduceret busdrift til høring. Ved at lade regionerne i stikken økonomisk mens omkostningerne stiger, har de regionale trafikselskaber ikke andre muligheder end at prøve at få enderne til at hænge sammen med højere priser og færre busser. Resultaterne er aldeles forudsigelige: mindre offentlig transport, dårligere mobilitet, flere vil købe egen bil og udlede mere CO2, og huspriserne vil falde i de landsbyer, der får forringet deres kollektive trafik.

Det er et fattigt land, der ikke har råd til at bevare den kollektive trafik; men skærer ned på busdriften – oven i købet kombineret med højere billetpriser. I regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ står, at regeringen vil understøtte busdækningen i både byer og yderområder samt skabe bedre muligheder for at bo godt på landet. Desværre har regeringen valgt at lade busserne sejle i deres egen sø ved ikke at give regionerne midler, der følger de stigende omkostninger. Regeringen har fulgt op på regeringsgrundlaget ved at nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på en ny struktur for kollektiv trafik; men udvalget kommer først med sine anbefalinger ved udgangen af 2024, længe efter nedskæringer og prisstigninger er gennemført. Man overser helt bevidst transportbehovet hos de ca. 38 procent af de danske husstande, som ikke har bil, samt alle, der af miljø-og klimahensyn gerne benytter kollektiv transport, hvor der er en god service til en rimelig pris.

Hvis regeringen virkelig havde ønsket at følge sit ansvar for Danmark, for klima og for yderområder, kunne den have brugt lidt af statskassens rigelige midler til at holde busserne kørende og taksterne i ro, indtil de gode eksperter kommer med deres forslag, og politikerne får gennemført en ny og måske bedre struktur. Det er et valg. Man kan blot se til den anden side af Øresund, til Skåne, hvor den kollektive trafik er i politisk fokus med det resultat, at den er bedre og bruges langt mere end i Danmark.

Hvorfor handler regeringen, som om Danmark er et fattigt land, der ikke kan vedligeholde busdriften og holde hånden under de mange danskere, der er afhængige af kollektiv transport, mens nye strukturer planlægges?

>> Se indlægget i Politiken