Efterlysning: Vi samler på lobbygrupper mod mere motorvej og broer

Efterlysningen er udsendt af Ivan Pedersen, NOAH Trafik og RBT

Transportudvalget i Folketinget er efter sigende det absolut mest eftertragtede udvalg at komme med i. Der er rift om pladserne.

Det er der de store forlig indgås og hvor statskassen kan lettes for store milliardbeløb til mere eller mindre fantasifulde – især vejprojekter.

Kim Christiansens (DF) omfartsvej omkring Mariager blev berømt, men er ikke enestående. Galskaben blev opdaget og især effektivt påpeget af lokal butiksindehaver.

Kuglerne til de ønskede statsbetalte vejanlæg støbes af et væld af analyser udført for gode ord og høj betaling af en sværm af konsulenthuse. Vejdirektoratet er også en meget aktiv medspiller. De kan alle trylle milliardindtægter og erhvervseventyr frem de mærkeligste steder.

De nævnte indtægter består ved nærmere kik på analyserne ved, at man fremskriver biltrafikken kraftigt 50 år frem i tiden og sætter høj pris på hvert indvundet minut ved at bygge en vej til højere hastigheder. Selvom det i de fleste tilfælde er ganske kort tid for den enkelte og mest fritidskørsel. Natur, biodiversitet, udgift, støj, klima og miljø ser  man til gengæld stort på.

De utallige vejkrav fra bil- og vejlobbyen lægger et urimeligt pres på Folketinget og der er en stor trafik af lobbygrupper, der til stadighed opsøger folketingsudvalg med de dyre og miljøødelæggende vejkrav.

Hverken i Folketinget, i regionerne, i kommunerne eller i erhvervslivet er der mange der tør stå op imod det pres, der kommer fra lobbygrupper og deres mange hyrede kommunikationsfirmaer og andre typer konsulentfirmaer.

Bygning af nye motorveje og udvidelse af eksisterende er misbrug af samfundets midler. Jeg har ikke kendskab til andre samfundsområder, hvor prognoser baseret på ekstremt højt serviceniveau årtier frem styrer ressourceforbruget.

Det gælder som bekendt f.eks. hverken for skoler, universiteter, den kollektive trafik, hospitaler og hjemmehjælp.

Tænk hvis hospitals systemet krævede nye store hospitaler selvom der kun var “myldretid” omkring 1-2 timer i døgnet og kun en fjerdedel af sengekapaciteten i denne “myldretid” blev brugt.

Der er især pres på vejene ind mod Storkøbenhavn og Aarhus i myldretiden, og presset består af pendlerbiler med en gennemsnitsbelægning på 1,05 person pr. bil. Vejudvidelser vil her ikke løse nogen problemer, men blot skabe endnu mere trafik.

Udbygning af den kollektive trafik suppleret med en form for roadpricing, som nu foreslået af DANSK INDUSTRI  kan erstatte bygning af flere store nye vejanlæg. En smule mere omtanke i bilbrugen kunne også være på sin plads. Den langt overvejende del af bilkørslen er jo tilmed  fritidskørsel.

Som eksempel er denne lobbygruppe:  Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej

Og fik bragt et uhyrligt TV-indslag. Som indeholdt: “Danmark bliver to milliarder kroner rigere, hvis den såkaldte Sjællandske Tværvej bliver en realitet. Det viser en ny rapport fra Rambøll. Klokken halv tolv i dag, skal Komiteen for den Sjællandske Tværforbindelse møde Transportudvalget på Christiansborg. Her skal de, med hatten i hånden, fremlægge en rapport fra Rambøll som viser, at en motorvej på tværs af Sjælland både vil skabe jobs og gøre Danmark to milliarder rigere.”

Andre er Hærvejskomiteen

Se indlæg af den fremmeste lobbyist, Kristian Pihl Lorentzen, for den enorme vej.

Kattegatkomiteen spiller en stor rolle.

Aalborg Alliancen, som også markedsfører en Egholm-motorvej

Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu Komiteen består af et sammenrend af politikere der er medlem af Folketinget, eller fra region og kommune og nogle erhvervsfolk. Komiteens arbejde finansieres fuldt og helt af Region Nordjylland – der også lægger sekretær og lokaler til.

Als-Fyn Broen – Forbindelsen mellem Als og Fyn

Regeringen har afsat 20 millioner kroner til en forundersøgelse af Als-Fyn Broen. Foreningen Als-Fyn Broen er derfor nu kommet et stort skridt nærmere en fast forbindelse i det sydlige Lillebælt. Og de ønsker store vejanlæg på Fyn. Som tilslutning til broen.

En gruppe af Nordsjællandske kommuner har også lobbyet for mere transport, men usædvanligt nok næves dog også Kystbanen.

MOBILITET: UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør, er gået sammen om at fremme tre infrastrukturprojekter i Nordsjælland. Med dette samarbejde stiller kommunerne skarpt på udfordringer og muligheder for mobiliteten i Nordsjælland.
De tre infrastrukturinvesteringer, som de seks kommuner er enige om, er:
• KORRIDOR 1: Færdiggørelse af Frederiks sundmotorvejen med tredje og sidste etape.
• KORRIDOR 2: Forlængelse og udvidelse af hillerødmotorvejen, herunder udvidelse af forlængelsen mellem Allerød og Hillerød til motorvej og forbedret vejforbindelse til Helsinge.
• KORRIDOR 3: Forbedring af Kystbanen.

Ivans efterlysning drejer sig om alle de andre vejlobbygrupper, som er aktive rundt omkring i landet.
SKRIV MEGET GERNE DIREKTE TIL MIG – ivan@noah.dk  så vil jeg lave en opdateret liste og rundsende den.