Dagbladet Informations leder d. 24.1. 2024

Prisstigningerne på offentlig transport er ikke bare udtryk for høj inflation, men forkert politik

LEDER i Information d. 24.1. 2024

Det hører til sjældenhederne at Rådet for Bæredygtig Trafik får anledning til at citere en leder i et dagblad i sin helhed. Denne leder i Information rammer dog hovedet på sømmet, så vi tillader os at bringe den.

“Stigende priser på offentlig transport kan få færre til at tage tog og bus. Men det er bare et af problemerne med en transportpolitik, hvor staten hvert år støtter privatbilisme med fradrag på omkring 15 milliarder.

En togbillet fra København til Aalborg koster 527 kroner.

For omkring ti år siden kostede den samme billet godt 430 kroner og inden årtusindeskiftet omkring 160 kroner. Ifølge Danmarks Statistik er priserne på offentlig transport som tog og bus steget med 26 procent siden 2010, mens priserne på flyrejser i samme periode er faldet med 21 procent.

I dag koster det på nogle afgange mindre at flyve mellem København og Aalborg end at tage toget.

Derfor er det ikke svært at forstå, at antallet af danskere, som bruger den offentlige transport, i samme periode er faldet: Vi vælger det, der er billigst. Men spørgsmålet er, hvem det er billigst for.

Søndag blev priserne på offentlig transport i Danmark igen sat op. Det sker hvert år som del af Trafikstyrelsens løbende tilpasning af priserne til omkostningerne i trafikselskaberne, blandt andet i form af løbende inflation i lønninger og brændstofpriser. Men i år er prisstigningerne højere end tidligere år.

Det rammer både passagererne i den offentlige trafik og resten af samfundet.

Ifølge DTU er de samfundsøkonomiske omkostninger ved at køre i bil fire gange højere end for transport i dieseltog og mere end ti gange højere end for elektrisk tog. Det betyder, at hver gang en person skifter fra tog til bil, måske fordi det er blevet for dyrt at køre i tog, betaler det omgivende samfund i form af luftforurening, trængsel, drivhusgasudledning, støj og udgifter til nye veje.

Derudover betaler staten hvert år milliarder i inddirekte støtte til privatbilister.

Ifølge de seneste tal fra Skatteministeriet var den statslige støtte i form af kørselsfradrag på mere end 17 milliarder kroner. Ministeriet har ikke opgjort tallet på forskellige transportformer, men et udtræk fra DTU Transport på baggrund af tal fra 2023 lavet for Information viser, at 88 procent af pendlingen foregår i bil.

De danske bilister får altså et fradrag på omkring 15 milliarder kroner om året for at køre i deres bil, og resten af samfundet betaler.

Derfor er prisen på 527 kroner for at komme fra København til Aalborg ikke kun et udtryk for inflation, som rammer den enkelte passager, men for en politik, som rammer alle.”