Knap nok målbar risiko for corona i off. transport

Et tysk studie og et kinesisk studie prøver at sammenfatte viden om Corona smittespredning i off. transport.

Viden hentes naturligvis også fra spredning af tidligere typer Corona, influenza og forkølelse. Og der er ikke kendte tilfælde af spredning af Corona i IC-tog og kun meget få tilfælde fra busser, S-tog og metroer. Samlet set skønnes risikoen for at tildrage sig Corona i off. transport som en faktor 1 til 100 i forhold til hjemme i boligen. I sagens natur er dette stadig usikre tal, men dog stadig markante tal.

Det viser sig at ventillationen er meget vigtig. Moderne ventillation i tog og fly er langt bedre end rygtet vil vide. Dårlig ventillation (bare et vindue lukket eller åbent) giver større risiko.

Det skønnes at korrekt brug af masker kan reducere risiko til en fjerdedel; men det er altså ikke baseret på tilfælde fra off. transport.

Ikke overraskende konkluderer man at afstand til med-passagerer og tiden, man opholder sig tæt, er vigtige parametre.

Baseret på tilgængelig viden er der altså ingen grund til hysteri omkring benyttelse af off. transport. Men brug af ansigtsmasker, når behovet synes at opstå, er udmærket. Men husk også at bruge dem andre steder, du færdes tæt på fremmede.

Det er ikke lykkedes at få ministeren til at dokumentere noget om smitten i forbindelse med off. transport, men desværre kom ministeren til at fejlcitere den tyske rapport i et offentligt samråd i Transportudvalget d. 29.9., knap 20 minutter inde i samrådet.

Derimod udtaler lektor, PhD og speciallæge, Intern medicin ved Københavns Universitet Lars Kayser i Altinget:

“De steder, hvor mundbind kan bidrage til reduktion, vil derfor typisk være i elevatorer, personbiler og mindre busser, metro og letbaner i myldretid, i områder hvor mange stimler sammen, men der er ikke et generelt belæg for mundbind for ikke-risikogrupper i offentlig transport.”

>> Listen over studier over (manglende) smittespredning i off. transport ligger fremover hér.