Handlekraft med tab af passagerer

Krav om brug af mundbind i off. transport, alle vegne og hele tiden betyder i sig selv reduceret brug af tog, busser og letbaner. Det viser en undersøgelse, som Passagerpulsen har foretaget blandt “kernebrugere” af off. transport. Med de nye krav opleves off. transport som mere utryg og mere ubekvem.

På spørgsmål om “Hvordan vil kravet om at bære mundbind påvirke din brug af kollektiv transport?” svarer 23% af lønmodtagerne at de forventer at rejse mindre med kollektiv transport end før. Blandt pensionister er tallet 24% og blandt studerende 26%. Kun hhv. 3, 7 og 4% svarer at de forventer at rejse mere med kollektiv transport end før (side 21 i rapporten).

Undersøgelsen viser ikke hvad mindre flittige brugere af off. transport mener, eller de potentielle brugere, som det vil være godt at få flyttet over til off. transport mener. Det er nok forsvarligt at antage, at disse personer i endnu højere grad end “kernebrugerne” med krav til mundbind vil holde sig væk fra off. transport i en rum tid.

Undersøgelsen viser også 63% af lønmodtagerne erklærer sig helt eller overvejende enige i beslutningen om at indføre mundbind. Så et flertal vil gerne overordnet slutte op om myndighedernes corona-håndtering på denne facon.

Om det har sparet smittespredning af corora kan ikke siges. Der er ingen bevis for at brug af off. transport herhjemme eller i udlandet har medført spredning af smitte. Sagen om indførsel krav om mundbind er kørt rent politisk og på indicier: Mange mennesker samlet må alt andet lige være farligt.

Manglen på hårde videnskabelige beviser kan du læse om længere nede i artiklen.

Vi skrev allerede d. 15.8. om regeringens handlekraft på området, og man kan vel sige at vi fik ret. Dette skrev vi:

Regeringen har lige (15.8.) suppleret et nys indgået forlig om fjerde fase af genåbningen med et påbud om brug af mundbind i al off. transport fra d. 22.8. – på alle tidspunkter, alle steder.

Nogle rejsende vil nok hilse det velkomment, fordi de har savnet medpassagerers ansvarlighed, når man rejser tæt.

Men faktum er, at påbuddet betyder:

  • Konstante gener ved brugen af mundbind i form af varme mv., og omkostninger til at købe de rigtige af slagsen
  • Meningsløs brug af mundbind store dele af dagen, på store dele af nettet, og hvor man i øvrigt sidder forsvarligt
  • Bureaukratisk pres sætter temmelig sikkert omgåelses reaktioner i gang hos de rejsende: Hvordan slipper jeg mon lettest udenom generne uden at blive sat af bussen?
  • Sanktionering af at offentlig transport faktisk er et farligt sted at være, der bør undgås – reduktion af passagerer
  • Øget bilisme, pres på vejene og større udledninger af CO2

Myndighedernes (frivillige) anbefalinger af brug af mundbind i off. transport (og andre steder, man til tider opholder sig for tæt) har fået sølle tre uger for at virke efter hensigten. I Danmark bryster vi os ellers af, at den bedste effekt opnås, når borgerne forstår og respekterer anbefalinger. Mundbindene kunne have gjort fyldest på den smarte måde. Hvor var personalet i busser og metro, der i myldretiden uddelte mundbind til de passagerer, der ikke havde fået mundbindet i brug? Og tiden har heller ikke fået lov til at virke – det går al for stærkt, når vi taler om effektiv introduktion af værnemidler, myndighederne før kun havde nedladende ord om.

Nu er det blind handlekraft, der går sin sejrsgang.

Foto fra dansk IC3-tog syd for grænsen.

Opdateret liste over studier og andre relevante henvisninger:

>> Fra et webinar arrangeret af Passagerpulsen og TØF om tryghed ved at bruge off. transport

>> Et studie fra Nordsjællands Hospital viser heller ikke nogen forøget risiko ved at bruge off. transport (Politiken)

>> Den Internationale jernbane sammenslutning (UIC) har ladet udarbejde et videnskabeligt studie om sagen (på engelsk)

>> Togpersonale med kundekontakt mindre smittede end personale uden kundekontakt, tysk studie (på engelsk)

>> Tysk off. transport ruster sig til at give passagererne større tillid til at køre med tog og busser

>> Se Sundhedsministerens svar på spørgsmål om hvorvidt der kendes evidens for smittespredning i off. transport

>> Se det tyske studie hér

>> Se det kinesiske studie hér (på engelsk)

>> Opgørelse i tyske Nordrhein-Westfalen, ingen corona smitte i off. transport (på tysk), kort dansk udgave hér

>> Norsk undersøgelse viser meget ringe effekt af mundbind (gengivet i Politiken)

>> Studie fra New York viser ingen sammenhæng

>> Se RBT’s pressemeddelelse forud for debatten om mundbind i off. transport

>> Tyske grønne transportforeninger går op imod kampagner for at undgå off. transport – udokumenterede påstande (tysk-sproget)