Kattegat, hvad nu?

Hvad siger Trine Bramsen i den ultra korte pressemeddelse omhandlende anlæggelse af en Kattegatforbindelse til over 100 mia?

Teksten er følgende:

Resultaterne af forundersøgelsen af både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat.

I 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse. Etablering af projektet forudsætter projektering og miljøkonsekvensvurdering, før en anlægslov vil kunne fremsættes i Folketinget.

– Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter. Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser, siger transportminister Trine Bramsen.
Ikke ét ord mere om Danmarks største anlægsprojekt til dato?

Så hvad er det transportministeren mener?

Hidtil er der brugt 60 mio. på forundersøgelsen. Hvad er videre undersøgelser?

Næste skridt ville naturligt være en VVM, hvis man ønsker projektet. Hvor mange penge vil man bruge på yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser, som vel er en helt naturlig del af en VVM? Har man mærket modstanden som i Politiken lørdag d. 12 juni 2022 blev det vurderet og klart beskrevet som “aldrig i danmarkshistorien har en kamp imod et projekt været så bredt og godt organiseret, som netop kampen mod en Kattegatforbindelse.”

Summa summarum er, at vi ikke rigtig ved om vi står med en række politikere som ikke vil indrømme at en bro over Kattegat er en dårligt ide, der ikke rimer på grøn omstilling og at man derfor ønsker at give skylden på rapporten til 60 mio. eller om man forsøger at snige en VVM undersøgelse i gang i små bidder.

R og DF har meddelt at de anset projektet som færdigt. EL, De Frie Grønne og Alternativer har hele tidne været imod; men ingen af de andre partier kan finde ud af mene noget konkret. Internt ulmer stemningen og flere og flere forstår at det er en helt forkert vej at gå (bro at bygge).

En ting er sikkert og det er at en bro vil lede til massive drivhusgasudledningen og øget trængsel i og omkring Aarhus, Roskilde, Storkøbenhavn osv. For ikke at nævnte at den vil undergrave den jyske jernebane.

>> Se Politikens omtale af modstanden