Udbygningsloven kommer nu: Lufthavnsudvidelse øger den globale opvarmning

OBS: Den uklare parlamentariske situation efter Minkkommissionens rapport har gjort at udbygningsloven alligevel ikke blev lagt i høring før sommerferien.

Forligspartier arbejder på udbygningslov for Københavns Lufthavn inden klimakonsekvenserne af en meget mere travl lufthavn er undersøgt.

Pressemeddelelse mandag aften d. 27. juni 2022

Regeringen, Venstre, Konservative, DF og Liberal Alliance listede den 19. december 2021 en politisk aftale om udvidelse af CPH ud i juletravlheden. Siden har der været stille om aftalen, men alt tyder på, at der op til sommeren præsenteres et forslag til udbygningslov og en køreplan for miljøgodkendelserne for lufthavnen. Tør man gætte på, at dagene omkring Minkkommissionens offentliggørelse af slutrapporten den 30. juni meget belejligt kan bruges til at gentage julens manøvre?

Udbygningen vil blive præsenteret som et serviceløft for lufthavnen for at gøre lufthavnen parat til de næste årtier. Men kernen i udbygningen er, at kapaciteten (dvs. passagerer, der letter og lander) over en årrække kan øges fra 30 mio. årligt til 50 eller 60 mio. årligt. Det vil kuldkaste alle planer om at nedsætte luftfartens CO2 udslip. Flyvning er den mest klimaskadelige transportform, CO2 udslippet i højderne skal ganges med faktor 3 – CO2e (ækvivalenter) – for at vise den reelle klimaopvarmning.

Regeringen vil tilsyneladende alligevel igen kaste sig ud i en ny omfattende infrastrukturaftale (denne gang lovgivning), der præsenteres uden at klimakonsekvenserne er fremlagt og analyseret. Senest kostede det som bekendt Benny Engelbrecht ministertaburetten.

Regeringen har tidligere nævnt, at der vil komme en klimahandlingsplan for luftfarten, der inkluderer udenrigsluftfarten og skal tilgodese danske forpligtelser i henhold til Parisaftalen. 

Men nu skal tilladelsen til at udbygge CPH vedtages før en samlet debat og aftale om luftfartens CO2e-reduktioner. Tilladelsen til CPH’s udbygning vil formentlig ske helt uden krav til at nedbringe flyenes CO2e-forurening.

Efter flere forlig på energiområdet og et bredt ønske om en tydelig indsats for at forbedre klimaet er der også i Danmark igen en spirende interesse for at rejse med tog og følge Det Internationale Energiagenturs slogan: Skip the plane – take the train. Det er infrastruktur til tog, og ikke til fly, der skal udbygges.

Høringsfasen må medføre en storm af høringssvar imod udbygningen, men lovforslaget fremsættes formentlig alligevel når Folketinget i oktober er tilbage i arbejdstøjet og kan starte lovbehandlingen. Til gengæld ser det ud til at miljøgodkendelserne for CPH og lokalområdet vil komme opdelt, så lovens vedtagelse ikke kun bliver afkoblet fra klimavilkårene, men også afkobles lokale miljøvilkår.

Med venlig hilsen

Poul Kattler, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

Anders Juel, bestyrelsesmedlem i Bevar Jordforbindelsen