Input til politik om bæredygtig transport til netværket ”Broen til Fremtiden”

Netværket “Broen til Fremtiden” havde årskonference d. 24.10. 2019. Et af seks prioriterede temaer var transporten. Medlemmer af Rådet for Bæredygtig Trafik deltog og leder for temaet var Poul Kattler. På forhånd var der nedsat en forberedelsesgruppe med bred repræsentation, der udarbejdede et baggrundspapir.

>> Se hele baggrundspapiret hér (pdf)

Netværket henvender sig ikke mindst til virksomheder. Vi har valgt herunder at bringe de mere virksomheds-nære ting:

Miljøledelse i virksomheder ser ofte bort fra transport af medarbejdere og produkter, og hvis transport indgår, bliver der set bort fra ansattes brug af bilture og flyrejser. Selvom en virksomhed kan have større udledningen af klimagasser fra andre aktiviteter end transport, kan transportledelse være et område, hvor virksomhedens klimapåvirkning kan reduceres forholdsvist omkostningseffektivt. Især i de tilfælde, hvor en transportaktivitet har marginal betydning for indtjeningen, kan der opnås en omkostningseffektiv klimabesparelse. I visse tilfælde kan det være win win, f.eks. når en medarbejder kan arbejde under en togrejse.

Rejsepolitikker kan desuden have afledte effekter, f.eks. kan de være gavnligt for arbejdsmiljøet at ændre de sociale normer om (hyper)mobilitet. Selvom rejser med fly ofte bliver forbundet med prestige, kan et videomøde spare tid og give mere frihed for medarbejderne til gavn for f.eks. børnefamilier. Flyvning er ikke kønsneutralt, da flere mænd end kvinder flyver.

Når mange virksomheder har indført en rejsepolitik, kan det blive nemmere for lovgiverne at gennemføre et krav om obligatorisk transportpolitik i alle virksomheder.

Ambitionsniveau

Hvis en virksomhed vil udarbejde en transportpolitik, kan det være en fordel at starte med at fastlægge ambitionsniveauet. Virksomheden bør samtidig kortlægge, hvem der kører i bil i arbejds medfør og hvem der flyver, og hvorfor. Forskellige grupper ansatte kræver forskellige tiltag.

En politik kan være, kun at bruge bil og fly, når det er nødvendigt.

Instrumenter til transportledelse

Parkering ved arbejdspladsen – Der skal i de store byer fjernes over en årrække p-pladser, som arbejdspladserne stiller til rådighed for medarbejderne. Og ingen p-pladser skal uddeles gratis. P-pladser udenfor de store byer forbeholdes for el-biler med mulighed for opladning.

Let at være cyklist – Cykelparkering, helst overdækket, og bademuligheder på arbejdspladserne.

Danske distancer – Kan en rejse med tog erstatte en rejse i bil? Kan en bil fyldes helt op? Kan en udlejningsbil fra banegården erstatte egen bil? Kørselsgodtgørelse ved brug af egen bil kan reduceres eller helt fjernes. Det er relativt nemt at undgå korte flyrejser. En virksomhed kan opfordre til/ kræve, at medarbejderne tager toget, hvis destinationen kan nås inden for fire til seks timer. Opfordringer kan følges op af forskellige incitamenter til at vælge toget.

Mellemlange distancer / udlandsrejser – Togtransport er mulig for mange destinationer i Europa, ikke mindst hvis der involveres nattog med en god soveplads. Stilles der soveplads i et tog til rådighed kan man aftale, at der ikke regnes arbejdstid.

Lange distancer – Klimapåvirkningen er størst på lange rejser, da man rejser langt. Medarbejderne kan opfordres til at anerkende klimapåvirkningen og reducere forbruget af rejser over lange distancer.

Frit valg – På mange arbejdspladser er det normen at tage fly. En italesættelse af frit valg mellem fly og tog, hvis f.eks. rejsen i tog varer mere end seks timer, kan have en normændrende effekt.

Ændring af forretning – En virksomhed kan overveje, om der er arbejdsopgaver, som skal nedprioriteres, fordi de indebære for meget transport.

Videokonferencer og –møder  Mange arbejdspladser og faglige netværk kan blive bedre til at afholde møder og konferencer online.

Koordinering – Møde- og konferenceaktiviteter kan kombineres og koordineres bedre. En strategi kan være at blive længere tid på et sted eller gennemføre flere aktiviteter på den samme rejse.

Planlægning – Mange rejser bliver aftalt med kort varsel, hvilket gør det svære at vælge andre transportformer end fly. Krav om at rejser skal aftales senest x dage før afgang, kan forbedre koordineringen, så flere opgaver kan udføres på samme rejse.

Projektledelse – Afsæt arbejdstid i projekter til togrejser.

Synlighed – Gør medarbejdere, som vælger mindre miljøbelastende transportmidler, synlige for de øvrige medarbejdere.

Arrangementer – Indtænk miljø- og klimavenlig transport i virksomhedens arrangementer.

Hensyn til personlige behov – En succesfuld karriere kræver ikke jet-setting, men unge, ældre og børneforældre har forskellige behov.

Bookning – Skab vidensdeling om, hvordan medarbejdere kan booke togbilletter på den bedste måde. Rejsebureauer eller rejseindkøber skal trænes i at tilfredsstille ændrede rejsemønstre.

Besøgene – Ud over transportledelse af ansatte og varer, kan en transportledelse også indeholde anbefalinger/krav til gæster.

[Måske kunne man] Ferierejser – Nogle organisationer giver ekstra feriedage til ansatte, som rejser med tog i ferien.

Økonomi for arbejdspladsen

Et almindeligt fremført argument mod at tage hensyn til klima og miljø ved transport er, at togrejser er dyrere end fly. Følgende principper kan følges ved valg af rejseform i prioriteret rækkefølge:

  1. Komfort og sikkerhed
  2. Hensyn til klima og miljø
  3. Omkostningseffektivitet

Det første hensyn betyder, at langdistancebusser sjældent er det bedste valg, selvom busrejser som regel er den billigste transportform.

Overvejelser om udgifter til løn er vigtig i valget af transportmiddel. På nogle arbejdspladser, f.eks. på universiteterne, er der dog en forholdsvis fleksibel arbejdskultur. Øget fokus på togrejser kan fremprovokere en debat om, hvilke rejser der er nødvendige, og ansatte vil reducere forbruget af transport.

Ofte bruger virksomheder over 90 procent af deres samlede udgifter til løn. Ved at udføre flere opgaver på samme rejse eller ved at benytte online møder spares tid. Billetomkostningerne har sjældent stor betydning. I virkeligheden er der i mange tilfælde mindre spildtid på togrejser end på flyrejser, da tog har bedre komfort og mulighed for at arbejde effektivt. BBC Worldwide har vist, at mange rejser er billigere for virksomheden, hvis medarbejderen tager tog i stedet for fly.

Kompensation / aflad

Undersøgelser har vist, at hovedparten af projekter med klimakompensation i kombination med flyrejser ikke virker. Kompensation kan tilskynde til flere flyrejser, og at ansatte ikke anerkender problemets omfang. Hvis kompensation forsøges implementeret i fattigere lande, er det rent faktisk neo-kolonialisme.

Klimakompensation ved rejser vil vi betragte som et overgangsfænomen. Virkningen af denne form for kompensation kan diskuteres og spørgsmål om, hvorvidt det sker på bekostning af fattigere lande, er værd at tage med i betragtning.

Idékatalog for fritid

Et væsentligt element i diskussionen af den stigende flytrafik er udviklingen i ferierejser. Øget velstand medfører anderledes ferieformer, som involverer længere rejser. Udbuddet af ferierejser omfatter i dag mange eksotiske destinationer. Hvis andelen flyrejser med ferie skal nedbringes, vil det kræve en holdningsændring.

Det er transporten til og fra dit rejsemål, der normalt belaster klimaet mest. Lange flyture mest. Og ikke de drinks og den mad, du køber på stedet.

Undgå helt at flyve. Vælg toget og på lange afstande køb en seng i et nattog, eller hvis det ikke er muligt, vælg en bus, eller fyld en bil op. De fleste rejsearrangører gør det muligt at lave “kør selv”.

Rejs mindre. Vær væk i lang tid og rejs kun få gange. Når flyvning er slemt, bliver det værre, hvis det sker ofte. Det er helt galt, når der rejses på weekend med fly, ja, en uge er også al for kort tid, hvis klimaet skal belastes med flyrejser.

Skal du flyve, så flyv direkte. Mellemlandinger er mere belastende end direkte fly.

Store, moderne og fyldte fly er mere økonomiske end andre. De korte tilslutningsflyvninger og indenrigsfly er særligt slemme. Det gælder naturligvis over hele verden.

Snak åbent om behovet for at flyve mindre. Når vaner skal ændres, så er man nødt til at snakke om det. Rejsearrangører kan sagtens lave rejser uden at belaste klimaet med flyturene; men de skal vide at kunderne vil undgå at flyve. (Poul)

Stimulere cyklisme

Her er det oplagt at daginstitutioner og skoler tager en aktiv rolle i at få gang og cykling tilbage som foretrukken transportmulighed. Gør det svært at komme tæt på skoler med biler.