Københavns Kommuneplan 2019: Hvor er dagsordenen med mindre forurenende og klimabelastende biltrafik?

HØRINGSSVAR

Forslaget til kommuneplan 2019 er kendetegnet ved at mangle de store visioner, de fortællinger som skal pege frem mod, hvilken slags by københavnerne ønsker at bo og leve i.

Den overordnede ramme er fortsat en neoliberal væksttilgang med planer om nye havnenære byudviklingsområder med stor befolkningstilvækst, der genererer masser af trafik og dysfunktionel trængsel. Forslaget omfatter ikke planer om større sammenhængende grønne åndehuller for byens borgere.

Forslaget mangler en dagsorden for en mindre forurenende og klimabelastende biltrafik. Klimatruslen er totalt fraværende på dagsordenen. Og endelig bærer forslaget præg af, at fagudvalgs og de københavnske borgeres visioner og indspark ikke bliver taget alvorligt i planprocessens start i form af den interne høring. Det bliver nødvendigt at udvikle en ny og mere demokratisk beslutningsproces.

>> Læs hele høringssvaret (som pdf)