Indsigelse mod Nordhavnsvej

Indsigelse til Købehavns Kommune mod bygning af en ny indfaldsvej (Nordhavnsvejen).
En sådan vej vil undergrave Københavns Kommunes klima- og miljømålsætninger og afbryde banetrafikken nordfra i op til 3 måneder under byggeprocessen, der forventes at jage 25 % af togpassagererne på Nordbanen og Kystbanen væk.

>> Se indsigelse af 14. april 2009.

>> Se også bilag 1 : Notat af 8. november 2008 fra DSB om konsekvenserne af vejbyggeriet for banetrafikken.

>> Dansk Cyklist Forbund, København har sendt høringssvar den 14. april 2009. Se det her.

>> Se også Banedanmarks høringssvar af 14. april 2009