Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017

Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH Trafik og Cyklistforbundet finder at Trafikplanen denne gang formår at komme hele vejen rundt om den statslige jernbane og dens muligheder.

Vi finder dog samtidig, at der ikke er taget hånd om flere af de udfordringer der er for at styrke jernbanens position som den bærende del af den kollektive trafik i Danmark.

Og selv om en del af Trafikplanens formål er at danne grundlag for en sammenhængende kollektiv trafik i hele landet, tager den ikke fat i de muligheder, der er for en bedre sammenhæng mellem især de statslige jernbaner og de regionale jernbaner.

Trafikplanen tager umiddelbart udgangspunkt i de muligheder der opstår som følge af nye infrastrukturprojekter og til dels nyt materiel. Men kommer kun med få og spredte oplæg til et egentligt forbedret trafikudbud med større frekvens, direkte forbindelser og bedre service.

De tiltag som forslaget til Trafikplan indeholder, er således langt fra tilstrækkeligt til at sikre at en væsentlig del af trafikvæksten sker med jernbanen.

Den internationale trafik samt godstrafikken er meget sparsom omtalt, selvom der her ligger et stort potentiale for jernbanen. Ikke mindst på klima- og miljøområderne.

Samlet set finder vi derfor forlaget til Trafikplan for uambitiøst.

>> Læs hele høringssvaret

>> Se de flotte bilag med linjeplaner