Indre Bys Lokaludvalg meget utilfreds med busplan 2019

RBT har en repræsentant i Indre Bys Lokaludvalg, og udvalgets holdning er meget interessant.

Den overordnede vision mangler
Det er lokaludvalgets opfattelse, at et veludbygget og velfungerende lokalt busnet er en forudsætning for, at den kollektive trafik kan blive et attraktivt alternativ til private biler.

Det er derfor skuffende, at ”Forslag til nyt lokalt busnet” ikke som overskrift har en vision om, hvordan busnettet kan ændres, så åbningen af Cityringen giver den maksimale forbedring af den kollektive trafik.

Det foreliggende forslag sætter i stedet fokus på besparelser eller, som det kaldes, produktivitet og effektivitet.

Forslaget burde indeholde en vision som med flammeskrift fortæller, hvordan busnettet kan udbygges

 • til gavn for passagerer med barnevogne til gavn for handicappede
 • til gavn for ældre, som ikke vil tvinges i metro og derfor ønsker et alternativ
 • til gavn for passagerer, der ikke føler sig trygge ved metroens trapper til gavn for reduktion af rejsetiderne
 • til gavn for reduktion af antallet af skift
 • til gavn for reduktion af forureningen etc. etc.

For at et lokalt busnet skal blive opfattet som veludbygget og velfungerende, er det ikke alene nødvendigt, at det lokale busnet har de rigtige forbindelser til det strategiske busnet og metroen og den rigtige linjeføring, men også, at det opfattes som en god oplevelse at køre med en bus. Ved planlægningen af den offentlige transport bør man således tænke som en bilist, der på nemmest mulig måde skal fra et sted til et andet, for derved at få flyttet bilister til den offentlige transport.

Lokaludvalget foreslår derfor, at forvaltningen og Movia udarbejder en redegørelse for hvilke ændringer i den offentlige transport, der kan få folk til at skifte fra bil til offentlig transport. Redegørelsen skal indgå i beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til indretningen af det lokale busnet og bør indeholde

 • tal for, hvor mange der i hhv. Københavns Kommune og i Region Hovedstaden skifter fra bil til offentlig transport iflg. prognoserne, hvis det foreliggende forslag til busnet gennemføres.
 • en analyse af, om det foreliggende forslag fører os væk fra eller nærmere mod den overordnede trafikmålsætning for kommunen: At 33 % af ture med start eller slutpunkt i kommunen skal foregå med kollektiv trafik.
 • en undersøgelse af brugergrupper og hvor mange, der vælger metroen fra.

I bilaget har vi uddybet, hvad vi tror, kan få folk til at benytte busser:

 • Busdriften skal være præcis
 • Busturen skal være behagelig
 • Busserne skal være miljøvenlige.

>> Se hele svaret