Høringssvar nr. 2 til Kbh. kommuneplan

Rådet for Bæredygtig Trafik ved formand Kjeld Larsen har fremsendt et omfattende, andet høringssvar til Københavns Kommune.

De ændringsforslag, som blev sendt i høring denne gang, drejer sig primært om kommuneplanrammer, boligstørrelser og parkeringsnormer. Forslag til en lang række af ændringer i kommuneplanrammer, som nu er blevet en central del af høringsmaterialet, var ikke let tilgængelig i forbindelse med den første høringsperiode, og det offentliggjorte centrale dokument var endda et forældet dokument. Der var tale om en meget beklagelig fejl fra forvaltningens side.

Rådet for bæredygtig trafik har valgt også at forholde sig til øvrige ændringsforslag, som der kun var et beskedent flertal for at forkaste blandt medlemmerne af Økonomiudvalget. Vores holdning er, at flertallet har mulighed for at skifte, når det fornyede udkast skal til afstemning i Borgerrepræsentationen. Høringssvarene kan give fornyet kraft til ændringsforslag, når politikerne har lyttet til borgernes holdninger.

>> Læs hele vores høringssvar