Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Der er behov for en klimavenlig transportplanlægning

Transportøkonom Johan Nielsen bragte d. 29.12. 2019 en kronik i Berlingske Tidende, hvor han bla siger:

“De økonomiske modeller, der bruges til at vurdere nye trafikinvesteringer, fremmer en fortsættelse af de nuværende trafikmønstre og modvirker en klimavenlig omstilling af transportsektoren.”

(…)

“En ny rapport »Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer?« fra Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd) diskuterer den anvendte økonomiske metode på trafikområdet. Rapporten viser, at metoden giver misvisende resultater og dermed et fejlagtigt beslutningsgrundlag for anlæg af nye veje og jernbaner. Den anvendte metode tager heller ikke hensyn til, at der er behov for at reducere transportens klimapåvirkning.”

(…)

“Som udgangspunkt forventer man, at bilerne i al fremtid vil være den dominerende transportform. Man styrer med andre ord efter et kik i bakspejlet.”

Johan Nielsen beskriver den danske transportplanlægning som fragmenteret, uden at have overordnede retningslinjer og være bil-domineret. Attraktive by-miljøer, opfyldelse af natur- og klima-krav fylder al for lidt eller slet ikke.

>> Læs hele kronikken i Berlingske