Kollektiv trafik i Schweiz: Signalement af en succeshistorie

Rapport fra studierejse til Schweiz

Vi har i Rådet for Bæredygtig Trafik i længere tid haft et ønske om at kunne foretage en studierejse til Schweiz for at studere kollektiv trafik og ikke mindst landets succesrige jernbanesektor. Denne drøm blev opfyldt i starten af 2019 (d. 27. februar), da vi efter ansøgning modtog en rejsebevilling fra Velux Fonden. Studierejsen blev forberedt i løbet af første halvdel af 2019, og den 15. september tog 6 medlemmer af Rådet for Bæredygtig af sted til Zürich (med tog fra København og videre med nattog fra Hamborg).

Vi tilbragte fem intensive studiedage i Schweiz med aftalte besøg, rundvisninger m.m. og suppleret med omfattende rejseaktivitet på egen hånd, hvor vi tog rundt med tog, primært på hovedstrækninger, men også med et par afstikkere ad sidebaner, deriblandt den ikoniske Rhätische Bahn, som gjorde det muligt for os ved selvsyn at danne os et indtryk af styrkepositioner og fordele i schweizisk kollektiv trafik. Vi søgte at danne os et rimeligt præcist billede af det kollektive transportsystems kapacitet, sammenhængskraft, planlægningsaktiviteter, investeringsniveau, brugervenlighed og serviceniveau.

Vi har i rapporten samlet en masse faktuelle informationer om jernbaner og anden kollektiv transport i Schweiz, og vi har prøvet at illustrere, hvordan systemet er opbygget, de strategiske sigtelinjer, man arbejder ud fra, og de udfordringer, man står overfor. Vi har indimellem forsynet nogle af afsnittene og iagttagelserne med kommentarer, som – ofte med en kritisk brod – nævner danske forhold og gør opmærksom på områder og udviklinger, hvor Danmark er i defensiven, er sakket agter ud og ikke matcher de standarder og den kvalitet og brugervenlighed, vi møder inden for Schweiz’ samlede kollektive trafiksystem.

Rapporten bygger både på studierejsenotater – de oplysninger, vi modtog i samtaler og dialog på basis oplæg og orienteringer – og læsning af udleverede publikationer (primært VöV-materialer).

En artikel med uddrag fra rapporten blev bragt i NJT, april 2020

Det er vores håb, at de beskrivelser og iagttagelser, vi fremlægger i denne studierejserapport, kan fungere som vitaminindsprøjtning og inspirationsinput i forhold til de aktuelle transportpolitiske debatter I Danmark. Målgruppen er både politiske beslutningstagere, embedsværk og operatører inden for både vej- og skinnebaseret kollektiv trafik.

Rapportmaterialet er udarbejdet af Leif Kajberg.

Forsideillustrationen er hentet fra VöV-årsskriftet Fokus öV 2018/19 s. 11.

> Hent hele rapporten her (pdf)