Har man glemt Skagensbanen?

SÅ NÅEDE vejlobbyismen også toppen af Danmark. Skagen Onsdag har bragt artikler, hvori det fastslås, at den smalle hovedvej mellem Aalbæk og Skagen er en væksthæmmer. Og det må der jo gøres noget ved.

Skagens erhvervsliv og lokale folketingsmedlemmer er mere end lydhøre og bakker ivrigt op om udvidelse af Hovedvej 40. Og avisen skildrer, hvordan Bent Bøgsted (DF) viste sig som en handlingens mand, idet han imponerende resolut fik kontaktet sin transportordfører på Borgen, som blev fanget ved sengetid helt ude i Syd- østasien.

Og det kan da godt være, at vejkapaciteten er for ringe, og at der må handling og mere asfalt til. Det skal jeg ikke bestride. Men det, som kan undre, er, at fortalerne for mere vej og bedre forhold for den motoriserede trafik til og fra Skagen totalt lukker øjnene for jernbanen. Det fremgår ikke af artiklerne i Skagen Onsdag, og de ivrige vejfortalere er også totalt tavse om det, men der ligger altså jernbanespor mellem Skagen og Frederikshavn, med skinneforbindelse mod syd og videre ned mod Aalborg – og til Hirtshals.

Der er som bekendt passagertrafik på banen, men faktisk kører der også godstog. DB Cargo kører således hver tirsdag fra Aarhus til Skagen med tomme containere, der bliver læsset med fiskemel og toget returnerer onsdag, men der kunne sagtens overføres endnu mere gods til/ fra Skagen til jernbanen.

Jernbanegodsets omfang kunne utvivlsomt boostes, og der kunne sikkert også indsættes flere togafgange for passagerer, pendlere, turister og andre.

Man bør under alle omstændigheder se Hovedvej 40 og Skagensbanen, der er en del af Nordjyske Jernbaner, under ét, som en samlet transportkorridor, således at man ikke drøfter og projekterer vejudvidelse uden at inddrage jernbanen og dens muligheder for trafikal aflastning.

Jeg bliver nødt til at minde om – og det kan godt være, at havnedirektør, erhvervschef, turistchef, lokale erhvervslivsspidser og mange ”byrødder” vender øjne og ryster på hovedet – at vi globalt set er på katastrofekurs rent klimamæssigt.

Vi kan ikke bare lade transportens udslip af drivhusgasser vokse og vokse. Mere asfalt og mere trafik på vejene vil øge CO2-udledningen, som i forvejen bare galopperer derudad.

Tilsyneladende har man i Skagen helt glemt Jernbanen, eller er det bare opfattelsen, at den ikke kan bruges til noget som helst andet end at transportere passagerer?

>> Læs indlægget i opslaget i “Skagen Onsdag”