Fartreduktioner på vejene er et sandt columbusæg

I en fællesudtalelse med NOAH Trafik skriver Rådet for Bæredygtig Trafik til politikerne:

Spar ca. 47 mia. kr. til vejudvidelser og flere motorveje, reducer trafikstøjen markant, nedsæt antallet af trafikulykker, undgå naturødelæggelser og reducer CO2-udslippet med 1 million ton om året.

Det er hvad man kan opnå ved at vise samfundssind og tage hensyn, som vi har lært af pandemien. Man skal bare acceptere at lette noget på speederen ved at nedsætte hastighedsgrænsen til 80 km/t på motorveje.

Efter denne indledning argumenterer vi for hvorfor det faktisk hænger sådan sammen. Og vi slutter:

Lad os komme i gang
Vi foreslår, at Folketinget f.eks. anmoder Transportministeren om at få analyseret CO2-effekten af flg. forslag:

  1. Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 110 km/t, hvor den i dag er 130 km/t. og til 90 km/t, hvor den i dag er 110 km/t.
  2. Sænk hastighedsgrænsen på motorveje til 80 km/t alle steder hvor støjbelastningen er stor. Danmark bør i denne forbindelse også rette sig efter WHO anbefalingen om at sænke grænsen for vejstøj fra 58 decibel til 53 decibel.

PS: Forslaget er alvorligt ment; hvis det forekommer nogle læsere ”helt ude i skoven” siger det mere om armoden ved ambitionerne for dansk klima- og miljøpolitik.

>> Læs hele udtalelsen og se at det faktisk hænger sådan sammen! (pdf)