Foto: jernbanen.dk

Brug pengene på lokalbanen

Leif Kajberg fra RBT havde i dag (16.4. 2021) dette debatindlæg i Information:

Transportminister Benny Engelbrecht udtalte til en høring i Folketingets Transportudvalg: »Lokalbanerne kan ende med at blive en af vores helt store grønne pionerer inden for transporten«. Og i takt med at batteritog vinder indpas, og på lidt længere sigt også brinttog, kan de lokale baner blive en af frontløberne i den grønne omstilling.

Og Engelbrecht (eller hans taleskriver) udfoldede sig ligefrem metaforisk og lyrisk i lovprisningen af lokalbanerne ved at sammenligne jernbanerne med kroppens kredsløb, hvor hovedstrækningerne er blodårer og vener, mens lokalbanerne er at sammenligne med kapillærerne i blodkredsløbet. De yderste forgreninger.

Men holder det nu vand? Det kan man komme stærkt i tvivl om, for mørke skyer svæver over lokalbanerne i disse år, i takt med at behovene for skinnerenoveringer forstærkes. Og banernes infrastrukturfornyelser var heller ikke med i Regeringens nylige transportudspil, hvor der tværtimod blev lagt op til asfaltbal og cementræs. Lokalbanerne er med andre ord blevet en truet race.

Østbanen på Stevns er allerede kommet i klemme, for her mangler der cirka 600 mio. til den tvingende nødvendige renovering af skinnerne. Banen er en trafikal livsnerve, og der er et højt niveau af pendling ud af kommunen. Stemningen afspejler vrede og rådvildhed hos pendlere og på rådhuset.

Der faldt dog en enkelt luns til Stevns i regeringsudspillets forslag til infrastrukturprojekter: en klimabelastende omfartsvej til 600 mio. Omtrent det samme som prisen på nye skinner til Østbanen.

Østbaneskandalen illustrerer på et lavpraktisk plan, hvad underfinansieringen af bæredygtige og klimavenlige tiltag kan resultere i.

Ironisk nok har EU udpeget 2021 til at være Europæisk Jernbaneår, en symbolsk markering, der skal støtte opfyldelsen af EU’s Green Deal-mål for transport. Det ville da være ærgerligt og grotesk, hvis Østbanens skæbne blev beseglet i ’Jernbanens år’. Men med transportministerens korslagte arme kan man ikke udelukke, at en vigtig lokalbane tæt på hovedstadsområdet må lukke og slukke. Østbanens fortsatte eksistens hænger i en tynd tråd.