En grøn transportsektor med flere jobs

Når talen går på en fremtid uden så meget flyvning og med færre biler, så lyder der ofte et gys i forsamlingen. For hermed mister vi vel arbejdspladser?

Det er der ingen grund til at tro, snarere tværtimod.

Et tysk studie viser at de grønne scenarier giver flere arbejdspladser; men en omflytning af arbejdspladser.

Tyskland har som bekendt en stor traditionel bil-industri. Og biler med fossile fremdriftsformer er mere komponenttunge end biler med elmotor.  Så arbejdspladser forsvinder hér; men antallet af service arbejdspladser stiger mere. Og i Danmark uden den tunge fremstillingsindustri må tallene være mere i favør for den grønne omstilling.

Det tyske uafhængige forskningshus M-FIVE har analyseret fremtiden i 2035 med tre scenarier:

  • Reference scenarie
  • Multimodalitet-2035 (MM-35): Scenariet, hvor multimodalitet bliver den dominerende mobilitetsadfærd inden for persontransport ved at styrke jernbanerne i regional- og langdistancetrafik, dele(el) biler og meget mere brug af cykler.
  • E-Straße-2035 (ES-35): Scenariet, hvor vejtrafikken næsten fuldstændigt elektrificeres og fortsætter med at dominere mobilitetsadfærd med et styrket miljø indsats.

Og konkluderer med denne figur:

Der er således ikke noget at frygte, alt mens transporten og miljøet bliver grøn og menneskelig.

>> Se kildematerialet (på tysk)