Nattog 2022 – begyndelsen ikke så svær

Brev til transportminister Benny Engelbrecht og hans svar

27.10. 2019: Det er os med de 65.000 underskrifter for nattog. Vi mener at det er nu, at du skal slå til og sikre at

  • Svenskerne ikke løber alene med et nattog
  • En unik chance med villigt samarbejde med østrigske ÖBB og svenske Trafikverket ikke løber os af hænde
  • Komme hurtigt og billigt til det første nattog og planlægge de næste

Du skal på torsdag (31.10.) høre på gymnasieelevers ideer til bedre tog sydpå. Der er allerede i 2022 en unik chance for at få forbedret togforbindelserne markant med et nattog fra København til to destinationer sydpå. Det kan være til Zürich eller München eller Paris. Der er tale om en operatør sydfra, der stiller med vogne og ekspertise, alt mens nye DSB el-lokomotiver er klar til at køre togene fra/til Hamborg. Efterspørgslen har aldrig været større og den politiske værdi er markant.

Er de danske signaler (fra ministeriet, Banedanmark og DSB) ikke positive nu, så vil Danmark:

  •         Bremse bestræbelserne for at få nattog, som svenskerne vil bidrage til
  •         Sikre at svenske nattog vil køre gennem Danmark uden at stoppe

Første nattog fra 2022 må “nøjes” med ældre vogne og en aftale mellem ÖBB og DSB – og svensk driftsstøtte. Og skruet sammen således at DSB kan håndtere et evt. dansk startunderskud under sin kontrakt med staten. Der er for øvrigt intet, der tyder på, at toget vil køre med underskud, fordi de mest rentable destinationer naturligvis vælges først.

Der bør ikke ventes med at undersøge hvordan næste bølge af nattog skal introduceres efter 2022. Tiden arbejder for at reducere flyvning og bruge togene meget mere i Europa. Det vil kræve nye vogne og formentlig udbud af kontrakter med en underskudsgaranti. Der arbejdes med hvordan sådanne aftaler skal strikkes sammen både i Sverige og i Holland. Der arbejdes for en skandinavisk pulje af sove- og liggevogne, som kan sikre god udnyttelse og lavere indkøbspriser. Det gælder om at Danmark er med ombord.

Se maggiterning med argumenter for hvorfor vi har brug for et nattog nu:

Ministerens positive signal overfor DSB og Banedanmark er yderst vigtig her og nu. De venter på dit signal!

Med venlig hilsen

Poul Kattler, Kjeld A. Larsen, Jacob Sørensen og Gunnar Olesen, der repræsenterer Back-on-Track, Danmark, i samarbejde med Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH og Vedvarende Energi.

Svar fra Benny Engelbrecht, 7.11. 2019

Tak for dine e-mails af 26. september og 27. oktober 2019 og for jeres idepapir med et oplæg til en dansk nattogsudredning. Det glæder mig oprigtigt at se folk engagere sig konstruktivt i spørgsmålet om, hvordan vi i praksis kan reducere transportsektorens klimaaftryk.

Jeg havde mod slutningen af september fornøjelsen af at møde min svenske kollega, infrastrukturminister Thomas Eneroth.

Vi drøftede blandt andet den svenske udredning, som jeg benyttede lejligheden til at give min støtte til, herunder i form af det samarbejde, der pågår mellem mit ministerium og Trafikverket. Jeg bemærkede derudover, at jeg ikke på nuværende tidspunkt forventer at bestille en særlig dansk udredning eller sætte rent danske nattog på skinnerne. Jeg mener grundlæggende, det vil være dobbeltarbejde med to næsten identiske undersøgelser på hver sin side af Øresund.

Den svenske udredning dækker således – ganske oplagt – flere af de punkter, som også er med i jeres idepapir, såsom billetpriser, materielbehov, tilgængelig kapacitet, potentielle stop på vejen gennem Danmark og mulige destinationer i Europa.

Trafikverket vil i januar og april fremlægge deres henholdsvis foreløbige og endelige rapport for den svenske regering. Jeg følger som sagt arbejdet tæt via mit ministeriums samarbejde med Trafikverket om den del af udredningen, der angår Danmark, og ser frem til at læse konklusionerne, når de foreligger.

Derudover drøfter DSB og ÖBB ganske rigtigt et eventuelt samarbejde om nattog, hvad jeg i udgangspunktet er positivt stemt over for. Mit ministerium er i kontakt med DSB, men kender endnu ikke til konkrete detaljer.

Med venlig hilsen, Benny Engelbrecht

>> Se ministerens svar som pdf