Et moratorium for motorveje er nødvendigt

Pressemeddelelse fra Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces

Lørdag den 9. november 2019 blev Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces stiftet som landsdækkende forening. Bevægelsen arbejder for, at der indføres en mere demokratisk motorvejsproces i Danmark med hensyn til anlæg af motorveje. Indtil det er sket, kræver bevægelsen indførelse af et MOTORVEJSMORATORIUM (moratorium=pause).

Initiativet til Borgerbevægelsen.dk er taget af en sammenslutning af bevægelser, der kæmper mod motorveje i deres respektive lokalområder.

Bevægelsen opfordrer andre lokale bevægelser, der kæmper mod en motorvej i Danmark, om at slutte sig til foreningen. Det er også et tilbud til alle de mennesker, der lever med truslen om en motorvej, eksempelvis borgerne, der trues af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, Ring 5-motorvejen, Hærvejsmotorvejen, Kattegatforbindelsen, etc.

Endelig rummer foreningen også gerne de mennesker, der på daglig basis generes af helbredskadelig vejstøj og emissioner. Allerede i dag anslås det, at vejstøj er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald årligt som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom. Så længe det ikke er muligt at det støjsikre det eksisterende motorvejsnet, så mennesker kan bo der uden sundhedsfare, skal der ikke bygges mere. Det er uanstændigt, når vi ved, hvor sundhedsskadeligt det er, udtaler den nyvalgte formand, jurist Louise Faber.

Formålet med foreningen er at synliggøre, hvor indgribende de nuværende motorveje er for mennesker, men også hvor udemokratisk og gammeldags den nuværende motorvejsplanlægning er.

Planlægningen og beregningerne er baseret på en forældet tænkning og kommer derfor frem til forældede anbefalinger. Målet er at få forbedret planlægningen og at få en anden beslutningsproces, hvor der tages behørigt hensyn til borgere, klima, natur og miljø. Indtil det er sket, må planlægningen af nye motorveje sættes på pause.

Formålet med foreningen er også at få ændret den nuværende praksis for motorvejsplanlægning er i strid med helt almindelige demokratiske grundprincipper.

Projekterne gennemføres af Vejdirektoratet i en lukket politisk proces, hvor borgerinddragelse ikke prioriteres, og hvor borgernes muligheder for indflydelse er fjernet fra lovgivningen. Der er således ingen muligheder for at klage til en uvildig instans over fejl i VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), uanset om det drejer sig om oversete forhold eller fejlagtig viden, der gengives i beslutningsgrundlaget. Den gældende lovgivning skal laves om, så vi kommer tilbage på sporet, og borgernes retssikkerhed og inddragelse i processen genetableres. Indtil det sker må VVM-processerne sættes på pause.

Det er også bevægelsen opfattelse at der ikke er arealer nok til så mange nye motorveje i DK, som der pt. Er planer om, hvis vi skal skabe plads til mere natur i Danmark og bremse klimaforandringerne. Det er gammeldags tænkning, når der kun er ét svar i transportpolitikken på trængslen, nemlig mere motorvej til flere biler. Infrastruktur må og skal fremover planlægges i lyset af ønsket om 70 %’s reduktion i CO2-udledningen i 2030.

Nu er foreningen stiftet og i den kommende tid etableres foreningens formelle rammer, herunder med cvr.nr, hjemmeside og profil på socialemedier.

Med venlig hilsen

Den fungerende bestyrelse for Borgerbevægelsen.dk for en demokratisk motorvejsproces:

Louise Faber (formand)

Repræsentant for Borgerbevægelsen nej til en motorvej i Egholmlinjen

BB-danmark@outlook.dk

Andra Pachai (næstformand)

Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal,

Ann Bøgelund

Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Kolding Ådal

Lennart Madsen

Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Viborg,

Tina Petersen

Repræsentant for Hærvejsmotorvej Nej Tak, Vejle Ådal,

Ellen Odgaard

Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Ry,

Anne Birgitte Levisen

Repræsentant for Jyder Mod Overflødige Motorveje, Vejle Ådal

Per Delphin,

Repræsentant for Hærvejsgruppen, Randbøl

Karin Mette Petersen,

Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen