Elbiler – hvor tæt på grøn mobilitet?

Denne artikel er opdateret senest 26.8.2023.

“Aftale om grøn trafikpolitik” fra 2009 er i den grad ikke blevet efterlevet. Derfor havde det været oplagt at nedsætte en egentlig ”miljøtransportkommission”, der blandt andet skulle komme med forslag til, hvordan man kunne opfylde målsætningerne i nævnte aftale samt udbygge målsætningerne yderligere på miljø- og klimaområdet.

Det skrev RBT og NOAH Trafik i oktober 2020 i Altinget.

Udfordringerne på transportområdet kræver, at der satses på en bred vifte af tiltag, der både styrker cykling, den kollektive trafik samt reducerer belastningerne fra den store biltrafik.

Efter at have ventet næsten to år, hvor effekten af afgiftslettelserne har fået lov til at virke i foruroligende grad, står vi nu med en ”elbilrapport”, som klart viser, at selv en massiv satsning på elbiler ikke tilnærmelsesvis løser problemerne.

Der er mange både kort- og langsigtede virkemidler, som rapporten ikke får lagt på bordet. Disse virkemidler har forfatterne og RBT delt ved mange lejligheder.

>> Læs videre i Altinget

Klimarådet har i 2019 regnet på elbilers effektivitet (se her), men heldigvis har tiden arbejdet for forbedringer i produktionen af batterier og i det el-mix, bilerne kører på. Der tales om 30% forbedring siden 2019, siger Region Hovedstadens elbilsekretariat, Copenhagen Electric. Det bliver spændende at læse mere i undersøgelsen.

Så er der nyere oplysninger fra England (citeret fra Ingeniøren):

En ny rapport fra den internationale NGO International Council on Clean Transportation (ICCT) viser, at selvom det udleder mere CO2 at producere en elbil end en benzinbil, så kan kørsel på el kompensere for det på under et år. Det skriver Inews.

Ifølge ICCT udleder produktionen af en mellemstor benzinbil, som eksempelvis en VW Golf, 7,2 tons CO2, mens en elbil på samme størrelse udleder 9,2 tons. Den store forskel skyldes først og fremmest CO2 tung produktionen af batterier til elbilerne.

Men ifølge ICCT kan den grønnere kørsel på el kompensere for denne forskel på under et år. I hvert fald i Storbritannien. Ifølge organisationen har elbilen kompenseret for de to ekstra tons CO2 efter 11.364 kilometers kørsel. Og det kan lade sig gøre. Ifølge fonden Royal Automotive Club (RAC), så kører en ny bil 16.740 kilometer om året de første tre år af dens levetid.

En elbil, der bliver opladt på det britiske elnet, udleder omkring 35 gram CO2 per kørte kilometer, mens en benzinbil udleder 211 gram CO2 per kilometer.

Ifølge ICCT kan elbilen ikke bare hurtigt kompensere for den ekstra CO2, der udledes ved produktionen. Et studie, som organisationen lavede i 2018, viste, at elbiler udleder omtrent halvt så meget CO2 over hele levetiden i forhold til benzinbil.

Det er imidlertid ikke alle steder i verden, det vil gå lige så hurtigt med at kompensere for den ekstra CO2-udledning fra produktionen. I ICCT’s udregninger er der nemlig taget højde for, hvor energien, elbiler oplades med, kommer fra.

Ifølge Inews kom 43 procent af Storbritanniens energi fra vedvarende energikilder som vind og sol, hvilket betyder at elbiler kan køre grønnere, end de kan i eksempelvis USA. ICCT’s beregninger viser, at en elbil i USA først kompenserer for den ekstra udledning efter 22.800 kilometer, fordi det amerikanske elnet i højere grad anvender kul.

Hvornår er det grønt at udskifte den ældre fossile bil med en elbil?

Det spørgsmål stiller mange sig. Og set ud fra et CO2-reduktions perspektiv, så skal mange måske vælge at køre lidt videre i den fossile bil. Det peger rapport fra august 2023 i al fald på.