Rådet for Bæredygtig Trafik fremlægger klimakøreplan for luftfarten

Pressemeddelelse

Regeringen har med den politiske aftale d. 20.12. om udbygning af Københavns Lufthavn lagt op til forvirring omkring Folketingets arbejde med luftfartens klimahandlingsplan. Mette Frederiksen og Dan Jørgensen har desuden til nytår med udtalelser om grøn indenrigsflyvning faktisk ikke gjort klima-intentionerne klarere, nogle ville endog kalde det for spin.

Derfor har Rådet for Bæredygtig Trafik sammen med Bevar Jordforbindelsen lavet et udspil til en logisk klimakøreplan for luftfarten.

Dansk luftfart tegner sig for 10-13% af den samlede danske klimabelastning, og udledningen af klimagasser forventes at stige: (1) Fordi effektiviseringen på klimaområdet ikke kan følge med stigningen i flytrafikken. (2) Fordi andre sektorer reducerer.

Det ville være ønskværdigt om regeringen fulgte følgende køreplan for de politiske forhandlinger (i den nævnte rækkefølge):

 

En klimahandlingsplan for hele luftfarten, der reducerer CO2e udledningerne markant fra 1990 til 2030.

En ændring af luftfartsloven så klimaet indgår.

En udbygningslov for Københavns Lufthavn med klimabetingelser.

 

>> Se vores klimakøreplan her

 

Med venlig hilsen

Poul Kattler

Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik