Introduktion af startafgifter for biler

eller en “Undgå at køre til bageren i bil”-afgift

Forslag sendt til klima-, skatte- og transportordførerne fra S, Ø, SF og R, samt ministrene.

Der bliver fremsat forslag til forsøg med roadpricing. Roadpricing sigter væsentligst mod at nedsætte trængsel på bestemte steder og bestemte tidspunkter. Roadpricing kan med fordel kobles sammen med dette forslag. En startafgift giver bilisten en mulighed for at tænke sig om to gange: Er det nødvendigt i dag at bruge bilen? Startafgiften retter sig selvklart mod de mange korte bilture, som er helt eller delvis overflødige, og hvor andre transportmidler, især gå-ben, cykel og kollektiv transport er mulige at anvende.

Afgiften fastsættes til 50-75 kr for første start af bilen hvert døgn. Ultra kortvarig brug fx 1 minut registreres ikke.

Man kan indrette det endelige system på 2 måder. Enten at det fungerer som en ren fiskal afgift eller at ved at det overvejende fungerer som en skattelettelse for dem, som vælger at lade bilen stå. En forsøgsordning vil også give et signal om, hvor stort potentialet er.

Afgiften bør suppleres med cykel befordringsfradrag op til de første 12 km hver vej, uanset om man har anvendt cyklen hele vejen eller kun på deldistancer ved brug af supplerende kollektiv transport. 

Et sådant fradrag vil anerkende, at der også er udgifter forbundet med at pendle på cykel (til f.eks. anskaffelse og vedligeholdelse), hvor det nuværende fradrag kun anerkender større afstande end normal `cykelpendling`. Cykeldelen skal i forsøgsperioden kunne dokumenteres ved en procedure via en sports-app, fx Strava eller den tidligere Endomondo. Dette supplement for at motivere flest mulige til at skifte transportmiddel til cykel, hvor det er muligt og til en kombination af kollektiv transport og cykel på mellem- og lange distancer.

Hvis en startafgift besluttes, bør der overvejes en række modifikationer og faktorer:

1)      Hel eller delvis fritagelse for pensionister og handicappede.

2)      Midlertidig fritagelse for el-biler i 5-10 år.

3)     Tilgodese folk bosat på landet og i helt små bysamfund (fx < 2000 indb).

4)      Variabel afgift afhængig af bilens CO2 emissioner for ikke-elbiler.

5)      Desuden skal der i en endelig version tages stilling til, hvordan og af hvem afgiften betales for når det angår delebiler, leasede biler og firmabiler. I forsøgsperioden indgår disse biler ikke.

Teknisk baggrund: Registrering af bilers bevægelser findes allerede (ex elektroniske p-skiver), og der vil formentlig kun kræves små modifikationer for at kunne implementere sådanne. Sendere til registrering i betalingsanlæg findes ligeledes (ex Bro-bizz, bluetooth).  Apparaterne installeres og plomberes i synshaller, hvor afgiftsbetaling også kan foregå, fx halvårligt.

John Gade

Kjeld A. Larsen, næstformand, RBT

Poul Kattler, formand, RBT

>> Se ministerens svar (31.1. 2022)